Ν.Μ. Κυπαρισσίας: Ηλεκτρονικές αιτήσεις για επικουρικό προσωπικό

Ν.Μ. Κυπαρισσίας: Ηλεκτρονικές αιτήσεις  για επικουρικό προσωπικό

«Ενεργοποίηση πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων επικουρικού προσωπικού πλην ιατρών» είναι ο θεματικός τίτλος δελτίου Τύπου που εξέδωσε χθες η Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας.

Σε αυτό τονίζεται: «Η ηλεκτρονική πλατφόρμα https://loipoepikouriko.moh.gov.gr υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων για τη διαδικασία πρόσληψης και τοποθέτησης του λοιπού, πλην ιατρικού, επικουρικού προσωπικού του υπουργείου Υγείας έχει ενεργοποιηθεί.

Η δυνατότητα υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε την Τρίτη 8/3/2022 στις 12.00 και η διαδικασία υποβολής θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 20/3/2022 στις 24:00».

Η.Γ.