Ορίστηκε ανάδοχος για το Κορφιωτάκειο και την αποκατάσταση αγωγών στο αεροδρόμιο

Ορίστηκε ανάδοχος για το Κορφιωτάκειο και την αποκατάσταση αγωγών στο αεροδρόμιο

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Αποφάσεις για σειρά σημαντικών θεμάτων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στην προχθεσινή της συνεδρίαση. Μεταξύ άλλων, προέβη στην έγκριση του 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για τη συνέχιση της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου του έργου βελτίωσης και αποκατάστασης της πρόσβασης σε αρχαιολογικά μνημεία στην πυρόπληκτη περιοχή του Δήμου Δυτικής Μάνης,  προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 99.839,46 ευρώ.

Επίσης, ενέκρινε την ανάδειξη οριστικού μειοδότη και την κατακύρωση του έργου αποκατάστασης του επαρχιακού δρόμου Τρίπολη – Αρτεμίσιο – Παλαιόπυργος – Κανδήλα, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ, όπως και το πρακτικό του σταδίου ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου αποκατάστασης του Κορφιωτάκειου κτηρίου στην Καλαμάτα.

Στη συνέχεια, “άναψε” πράσινο φως  στο πρακτικό δημοπρασίας για τη συντήρηση τμημάτων του δρόμου Παλαιά Επίδαυρος – Κολιάκι, έργο προϋπολογισμού 600.000 ευρώ, καθώς και του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το προϋπολογισμού 700.000 ευρώ έργο αποκατάστασης βλαβών του οδικού δικτύου στην πυρόπληκτη περιοχή του Σχίνου.

Εγκρίθηκε ακόμη το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (κατακύρωσης) του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του με προϋπολογισμό 800.000 ευρώ έργου που αφορά στην κατασκευή περίφραξης στην περιοχή της διώρυγας του Ισθμού της Κορίνθου για την ενίσχυση της ασφάλειας των επισκεπτών.

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε, εξάλλου, τη διεξαγωγή του διαγωνισμού για την δημοπρασία του προϋπολογισμού 74.400 ευρώ έργου χρωματισμού της μεταλλικής γέφυρας του ποταμού Ευρώτα στη Σπάρτη.

Στην προχθεσινή συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή προέβη και στην έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Σπάρτης και του “Μοριάς” Α.Ε. – ΑΟΤΑ για την οργάνωση και λειτουργία περιπτέρου τουριστικής πληροφόρησης (Info Kiosk) στο Δήμο Σπάρτης.

Εγκρίθηκε, επίσης η τροποποίηση του προγράμματος ΚΑΠ 20%, προκειμένου να περιληφθούν οι απαιτούμενες πιστώσεις που αφορούν στην προσφορά ιατροφαρμακευτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, στην αποκατάσταση αγωγών στο αεροδρόμιο Καλαμάτας, καθώς και στις δράσεις για την επέτειο 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή.

Τέλος, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Κορινθίων και του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία “Ιστορικό – Λαογραφικό Μουσείο, Β. Πετρόπουλου και Παν. Γαρταγάνη”.