«Βροχή» επιδοτήσεων επιχειρήσεων για απασχόληση ανέργων

«Βροχή» επιδοτήσεων επιχειρήσεων για απασχόληση ανέργων

Περισσότερους από 55.000 εργαζομένους αφορούν  προγράμματα που προωθεί ο ΟΑΕΔ, ενώ την ίδια ώρα προετοιμάζονται αλλά έντεκα, που θα τρέξουν μέχρι τέλος του χρόνου.

Στόχος των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης είναι και η μείωση της ανεργίας σε περιοχές, κλάδους και ομάδες ανέργων που πλήττονται περισσότερο. Συγκεκριμένα, ανοιχτά για υποβολή αιτήσεων βρίσκονται οκτώ προγράμματα του ΟΑΕΔ, ενώ άλλα πρόκειται να υλοποιηθούν εντός τριμήνου, είτε με συγχρηματοδότηση είτε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

Τα προγράμματα που “τρέχουν”

1. Προγράμματα για περιοχές απολιγνιτοποίησης

Αναλυτικότερα, ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3.400 ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου.

Έχει παραταθεί μέχρι την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022 η προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων των επιχειρήσεων για το πρόγραμμα επιδότησης της εργασίας για την πρόσληψη 3.400 ανέργων, πρώην εργαζομένων σε επιχειρήσεις των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης, σε θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 48 εκ. ευρώ, απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στους Δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Σπάρτης, Οιχαλίας και Καλαμάτας.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12-18 μήνες, το ποσοστό επιχορήγησης μισθού και εισφορών κυμαίνεται μεταξύ 75-100%, ενώ το ποσό επιχορήγησης κυμαίνεται μεταξύ 700 – 933 ευρώ μηνιαία και 8.397 – 16.794 ευρώ συνολικά, ανάλογα με την κατηγορία του ανέργου και τον κλάδο της επιχείρησης που εργαζόταν. Στην επιχορήγηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους συμπεριλαμβάνονται δώρα εορτών και επίδομα αδείας.

2. Προγράμματα προ-εργασίας σε περιοχές απολιγνιτοποίησης

Πρόκειται για ειδικό πρόγραμμα προεργασίας για 2.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-29 ετών, περιοχών των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης.

Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του Δημοσίου, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101) όπως ισχύει, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, καθώς και επιχειρήσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα σε περιοχές των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου (Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Σπάρτης, Οιχαλίας, Καλαμάτας).

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 7 μήνες και στους συμμετέχοντες καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ μηνιαία αποζημίωση ίση με το νόμιμο κατώτατο μισθό, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

3. Προγράμματα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας

Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει μια δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία σε πρώην επιχειρηματίες να επανενταχτούν στην αγορά εργασίας. Η επιχορήγηση διαρκεί 12 μήνες, με τρίμηνη δέσμευση και το ποσό επιχορήγησης κυμαίνεται από 12.000 (για ατομική επιχείρηση) έως 24.000 ευρώ (για επιχείρηση με τρεις δικαιούχους εταίρους). Μετά την ολοκλήρωση της 3μηνης δέσμευσης, η διάρκεια μπορεί να επεκταθεί κατά 12 μήνες και το συνολικό ποσό της επιχορήγησης θα κυμανθεί από 20.000 έως 36.000 ευρώ, κατόπιν αίτησης.

4. Προγράμματα επανένταξης ανέργων

Πρόκειται για πρόγραμμα Επιταγής Επανένταξης στην Αγορά Εργασίας. Σκοπός η επανένταξη επιδοτούμενων ανέργων στην αγορά εργασίας σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης με 830 ευρώ ελάχιστες ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές.

5. Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρονίως Ανέργων 55-67 ετών.

6. Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων για Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες.

7. Πρόγραμμα Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για ΑμεΑ.

Προγράμματα που θα προκηρυχθούν άμεσα

Τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που πρόκειται να προκηρυχθούν άμεσα, εντός του επόμενου τριμήνου, είναι τα ακόλουθα:

1. Προγράμματα για άνεργους άνω των 30 ετών (που θα αφορούν και στην Πελοπόννησο):

•Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 5.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περιφέρειες σε Μετάβαση (ΜΕΤ) της χώρας (Γ’ κύκλος)

•Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 4.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) της χώρας (Β’ κύκλος)

2. Προγράμματα με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ

•Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία για 1.000 ανέργους ηλικίας 30-45 ετών

•Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία για 2.000 ανέργους ηλικίας 18-29 ετών

•Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής εμπειρίας για 3.900 άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών

•Υπό σχεδιασμό προγράμματα που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης

•Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 μακροχρονίων ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω, σε περιοχές-θύλακες υψηλής ανεργίας

•Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 5.000 ανέργων στους τομείς της πράσινης οικονομίας, με έμφαση στις γυναίκες

•Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 άνεργους νέους ηλικίας 18 έως 30 ετών

•Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων / επανειδίκευσης και βραχυπρόθεσμης απασχόλησης για ανέργους 25-45 ετών