Δριμής -Παρασκευόπουλος «Ο Δήμος στερείται τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού με αποκλειστική ευθύνη της Δημοτικής Αρχής»

Δριμής -Παρασκευόπουλος «Ο Δήμος στερείται τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού με αποκλειστική ευθύνη της Δημοτικής Αρχής»

«Ο Δήμος στερείται τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού με αποκλειστική ευθύνη της Δημοτικής Αρχής» τονίζουν εισαγωγικά σε χθεσινή τους επιστολή προς το προεδρείο και το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας οι δημοτικοί σύμβουλοι της “Ανεξάρτητης Δημοτικής Συνεργασίας”, Δημήτρης Δριμής και Γιάννης Παρασκευόπουλος. Συνεχίζοντας αναγράφουν: «Το τεχνικό πρόγραμμα εισήχθη στο Δ.Σ. στις 25 Φεβρουαρίου 2022. Το Δ.Σ. καταψήφισε την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής και ψήφισε εναλλακτικό τεχνικό πρόγραμμα. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, κατά τον έλεγχο νομιμότητας, ακύρωσε “εν μέρει την 17/2022 ΑΔΣ Τριφυλίας για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας” και αφορούν στη μη εγγραφή ιδίων πόρων του Δήμου για την πλατεία Γαργαλιάνων (34384/23-03-22 ΑΑΔ).

Η μερική ακύρωση από την Αποκεντρωμένη είναι, κατά τη γνώμη, μας παράνομη. Από καμία διάταξη δεν προκύπτει αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής να εγγράφει και να διαθέτει πόρους του Δήμου κατά βούληση (1). Αυτό είναι αποκλειστική αρμοδιότητα, όπως και το τεχνικό πρόγραμμα, του Δημοτικού Συμβουλίου. Γι’ αυτό και έχει ασκηθεί η με ημερομηνία 31/3/2022 προσφυγή στην Επιτροπή του άρθρου 152, από δημοτικούς συμβούλους της ΔΕ Γαργαλιάνων. Ο Δήμος έχει εγκεκριμένο τεχνικό πρόγραμμα από τις 25 Φεβρουαρίου. Η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγήθηκε και το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε. Η Δημοτική Αρχή οφείλει να εισηγηθεί προϋπολογισμό στο Δ.Σ., αντί να καλεί συνεδριάσεις με θέμα την ψήφιση τεχνικού προγράμματος, σύμφωνα με το αρχικό της μάλιστα σχέδιο, που έχει απορριφθεί και τις κατατμήσεις έργων/ προμηθειών/ εργασιών που αυτό είχε. Η επανεισαγωγή του θέματος και, μάλιστα, με την αρχική εισήγηση, λες και δεν υφίσταται η 17/2022 απόφαση του Δ.Σ. είναι προκλητική, καθώς η απόφαση του συμβουλίου δεν έχει ακυρωθεί παρά μόνο στο μέρος που αφορά στην πλατεία Γαργαλιάνων. Καλούμε τον πρόεδρο και τη Δημοτική Αρχή: Να αποσύρουν το θέμα, να ακυρώσουν τη συνεδρίαση και να εισηγηθούν προϋπολογισμό για την ομαλή λειτουργία του Δήμου. Να κατανοήσουν πως η προσπάθεια εκβιασμού της κοινωνίας των Γαργαλιάνων, της Κοινότητας Γαργαλιάνων, αλλά και της μεγάλης πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου δε θα περάσει. Να σεβαστούν τη δημοκρατική τάξη και να κατανοήσουν πως είναι άλλο πράγμα η αποδοχή χρηματοδοτήσεων, (αρμοδιότητα της Οικονομικής επιτροπής), και άλλο πράγμα η εγγραφή και διάθεση πόρων του Δήμου (αποκλειστική αρμοδιότητα του δημοτικού συμβουλίου).

Σε διαφορετική περίπτωση δηλώνουμε πως: α) Ενιστάμεθα για τη νομιμότητα της αυριανής (σ.σ. σημερινής) διαδικασίας και θα ζητήσουμε την αναβολή της. β) Αναγκαζόμαστε να πάρουμε μέρος σε μια διαδικασία που πάσχει, προκειμένου να προστατεύσουμε τα συμφέροντα του Δήμου και την αυτοδιοικητική τάξη. γ) Επιβεβαιώνουμε την 17/2022 ΑΔΣ και επανακαταθέτουμε στο ΔΣ της 9ης/4/2022 την εναλλακτική πρόταση που είχαμε καταθέσει (αρ. πρωτ. 2189/25-2-2022) και τις εισηγήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Πρασίνου (αρ. πρωτ. 2205/25-2-2022 και ημερομηνία 25-2-2022, αντίστοιχα). Υ.Γ. (1) Αν, δηλαδή, η Οικονομική Επιτροπή είχε προτείνει στο Πράσινο Ταμείο την πλατεία Φιλιατρών αντί για την πλατεία Γαργαλιάνων θα έπαιρνε 320.000 από το ταμείο και θα δέσμευε 3.000.000 από το Δήμο; Θα “έκλεινε” δηλαδή το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για δύο χρόνια; Είναι προφανής ο παραλογισμός και η απουσία επίκλησης σχετικής διάταξης».