Υπάρχουν ακόμα οι «τοίχοι της καλοσύνης» στην Καλαμάτα

Υπάρχουν ακόμα οι «τοίχοι της καλοσύνης» στην Καλαμάτα

Επειδή κάποιοι ρωτούν αν οι «τοίχοι της καλοσύνης» εξακολουθούν να υπάρχουν, να πούμε ότι δεν έχουν καταργηθεί.

Υπάρχουν σε διάφορα σημεία, όπως αυτό της φωτογραφίας στην άκρη του Διοικητηρίου, αλλά έχουν αδρανήσει αρκετά.

Φταίει και το γεγονός πως όταν κάποιος άφηνε κάτι, πολλές φορές πήγαιναν Ρομά και το έπαιρναν μέσα σε δευτερόλεπτα.
Β.Β.