Διανοίξεις δημοτικών οδών στη Μεσσήνη

Διανοίξεις δημοτικών οδών στη Μεσσήνη

Συνεχίζοντας ο Δήμος Μεσσήνης τις διανοίξεις δημοτικών οδών ξεκίνησε χθες εργασίες στις οδούς Παπασταθοπούλου, Αθανασίου Γ. Ηλιόπουλου και Ύδρας σε μήκος περίπου 200 μέτρων, όπως προβλέπει το σχέδιο πόλης της Μεσσήνης.

Η διάνοιξη ξεκίνησε κατόπιν διεξοδικής διερεύνησης των δεδομένων, αφού εξασφαλίστηκαν οι απαραίτητες πράξεις παραχώρησης των ιδιοκτητών (συμβόλαια και υπεύθυνες δηλώσεις) για την υλοποίησή τους, ενώ σταδιακά θα υλοποιηθούν και συνοδές υποδομές δικτύων κοινής ωφέλειας.

Η Δημοτική Αρχή, όπως σημειώνεται σχετικά, «προχωρά σε διανοίξεις δημοτικών οδών, θέτοντας σε εφαρμογή, έπειτα από πολλά χρόνια, το προβλεπόμενο σχέδιο πόλης.

Οι διανοίξεις αποτελούν πράξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα οι οποίες αναβαθμίζουν την πόλη. Παράλληλα επιτυγχάνεται η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, η σύνδεση οδικών τμημάτων μεταξύ τους και η εύρυθμη κυκλοφορία στον αστικό ιστό.

Στο πλαίσιο εφαρμογής του σχεδίου πόλης η προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, καθώς τέτοιες διαδικασίες είναι χρονοβόρες, απαιτούν επίπονη δουλειά και συντονισμό ενεργειών έως την υλοποίηση του έργου».