Ε.Ε.: «Πράσινο» φως για την έκτακτη ενίσχυση αγροτών έως 15.000 ευρώ

Ε.Ε.: «Πράσινο» φως για την έκτακτη  ενίσχυση αγροτών έως 15.000 ευρώ

Στην Ελλάδα θα κατευθυνθούν περίπου 87 εκατομμύρια ευρώ

Εγκρίθηκε, τελικά, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να καταβληθεί έκτακτη στήριξη λόγω του πολέμου στην Ουκρανία προς τους αγρότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω κονδυλίων αγροτικής ανάπτυξης, που μπορούν να φθάσουν έως 15.000 ευρώ ανά αγρότη και έως 100.000 ανά αγροτική επιχείρηση.

Το συνολικό ποσό θα ανέρχεται σε περίπου 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, από τα οποία στην Ελλάδα θα κατευθυνθούν περίπου 87 εκατομμύρια ευρώ. Για να εκταμιευθούν τα συγκεκριμένα ποσά, πλέον αναμένεται η συγκατάθεση του Ευρωκοινοβουλίου.

Τη σχετική επιβεβαίωση έκανε και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Γεωργαντάς, με ανακοίνωσή του, στην οποία αναφέρει ότι διασφαλίστηκε η δυνατότητα μεταφοράς πόρων από την ΚΑΠ για την κάλυψη του αυξημένου κόστους παραγωγής από την ενεργειακή κρίση.

Να σημειωθεί ότι το έκτακτο αυτό μέτρο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), ώστε να μπορούν τα κράτη μέλη να καταβάλλουν ένα εφάπαξ κατ’ αποκοπή ποσό στους αγρότες και τις επιχειρήσεις αγροδιατροφικών προϊόντων που πλήττονται από τις σημαντικές αυξήσεις στο κόστος των εισροών.

Μόλις εγκριθεί το μέτρο αυτό θα δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη να αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν διαθέσιμα κονδύλια, ύψους έως και 5% του προϋπολογισμού τους του ΕΓΤΑΑ για τα έτη 2021-2022, για την άμεση εισοδηματική στήριξη γεωργών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, της εμπορίας ή της ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων.

Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να επικεντρώσουν τη στήριξη αυτή σε δικαιούχους που πλήττονται περισσότερο από την τρέχουσα κρίση και δραστηριοποιούνται στην κυκλική οικονομία, στη διαχείριση θρεπτικών ουσιών, στην αποδοτική χρήση των πόρων ή σε μεθόδους παραγωγής φιλικές προς το περιβάλλον και το κλίμα.