Εκτοξεύτηκε ο τζίρος σε καταλύματα και εστίαση στη Μεσσηνία

Εκτοξεύτηκε ο τζίρος σε καταλύματα και εστίαση στη Μεσσηνία

Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 185,4% και 148,1% αντίστοιχα το πρώτο τρίμηνο του 2022.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, ο κύκλος εργασιών σε εστίαση και καταλύματα στη Μεσσηνία το πρώτο τρίμηνο του 2022 σημείωσε ραγδαία αύξηση σε σχέση με την ίδια περίοδο την προηγούμενη χρονιά.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών επιχειρήσεων στον κλάδο των Καταλυμάτων κατέγραψε αύξηση 185,4% σε σχέση με το 2021, που ήταν +86,7%. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών επιχειρήσεων στον κλάδο υπηρεσιών εστίασης σημείωσε αύξηση 148,1%, σε σχέση με 59,5% την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Η ίδια κατάσταση επικρατεί και στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου των καταλυμάτων, όπου ο κύκλος εργασιών το πρώτο τρίμηνο 2022 ανήλθε σε 283.075.798 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 204,9% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2021, οπότε είχε ανέλθει σε 92.855.293 ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στο συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2021 μεγαλύτερη από 1,0%, η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το πρώτο τρίμηνο 2022 σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο 2021 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου (560,1%) και η μικρότερη (66,7%) στην Περιφερειακή Ενότητα Κω.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας η συνεισφορά στο συνολικό κύκλο εργασιών ήταν 1,1%.

Στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου των υπηρεσιών εστίασης ο κύκλος εργασιών το πρώτο τρίμηνο 2022 ανήλθε σε 1.117.240.187 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 120,9% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2021, οπότε είχε ανέλθει σε 505.773.774 ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στο συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2021 μεγαλύτερη από 1,0%, η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το πρώτο τρίμηνο 2022 σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο 2021 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Θήρας (350,2%) και η μικρότερη (86,1%) στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.