ΕΛΣΤΑΤ: Στα ύψη το κόστος παραγωγής λόγω λιπασμάτων και ενέργειας

ΕΛΣΤΑΤ: Στα ύψη το κόστος παραγωγής λόγω λιπασμάτων και ενέργειας

Συνεχίστηκε και το Μάρτιο η αύξηση του κόστους παραγωγής στη γεωργία και στην κτηνοτροφία, ελέω ανατιμήσεων σε ενέργεια και λιπαντικά, καθώς και σε ζωοτροφές, ενώ ανοδικά κινήθηκε και ο δείκτης τιμών εκροών, στον οποίο αποτυπώνεται ως ένα βαθμό η πορεία των τιμών των αγροτικών προϊόντων.

Δείκτης τιμών εκροών

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) το Μάρτιο του 2022 εμφανίζεται αυξημένος σε ετήσια βάση κατά 19,7% και σε μηνιαία βάση κατά 9,5%.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 19,7%, το μήνα Μάρτιο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2021, οφείλεται στην αύξηση κατά 22,6% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας φρούτα κατά 25,5%.

Σημαντική αύξηση παρουσίασαν τα κτηνοτροφικά φυτά κατά 40,3% και οι πατάτες και σπόροι κατά 30,2%, ενώ και το ελαιόλαδο καταγράφει αύξηση κατά 25,1%

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά το μήνα Μάρτιο 2022, σε σύγκριση με το δείκτη του Φεβρουαρίου 2022, παρουσίασε αύξηση 9,5%.

Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Απριλίου 2021 – Μαρτίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2020 – Μαρτίου 2021, παρουσίασε αύξηση 14,1%.

Κόστος παραγωγής

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Μαρτίου 2022, στον οποίο αποτυπώνεται το κόστος παραγωγής, αυξήθηκε κατά 26,5% έναντι μηνιαίας αύξησης 6,6%.

Καθοριστική για τη διαμόρφωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών ήταν η αύξηση κατά 30,4% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως η μεταβολή της ομάδας ενέργεια και λιπαντικά κατά 53,7% και των λιπασμάτων κατά 57,2%.

Ο μέσος Δείκτης Εισροών του δωδεκαμήνου Απριλίου 2021 – Μαρτίου 2022 παρουσίασε αύξηση 12,6%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2020 – Μαρτίου 2021.