Καλαμάτα: Διαγραμμίσεις οδών και βελτιώσεις πεζοδρομίων

Καλαμάτα: Διαγραμμίσεις οδών  και βελτιώσεις πεζοδρομίων

Συνεχείς είναι οι εργασίες που στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινότητας, καθώς το προσωπικό του Τμήματος Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας προβαίνει καθημερινά σε παρεμβάσεις στον αστικό ιστό, με πλακοστρώσεις και βελτιώσεις πεζοδρομίων, καθώς και διάφορες εργασίες αποκατάστασης φθορών και ζημιών στις υποδομές.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Δημήτρη Μαστραγγελόπουλο, συνεχίζεται και κατά τις νυχτερινές ώρες (προκειμένου να αποφεύγεται η ταλαιπωρία οδηγών) η εργολαβία διαγραμμίσεων οδών. Σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι η αποκατάσταση της οριζόντιας σήμανσης, με γνώμονα την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του οδικού δικτύου.

Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει διαγραμμίσεις με ανακλαστική βαφή, διαγραμμίσεις με ψυχροπλαστικό υλικό και αφαίρεση διαγραμμίσεων με αδροποίηση της επιφάνειας.