Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο

Νέα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα το απόγευμα, με αρκετά θέματα να προέρχονται από προηγούμενες συνεδριάσεις που είχαν αναβληθεί.

Μετά τη διαδικασία για τις επερωτήσεις που έχουν καταθέσει περιφερειακοί σύμβουλοι, θα συζητηθούν θέματα που αφορούν στην έδρα της Περιφέρειας.

Μεταξύ άλλων, θα εγκρίνει την κατάρτιση μητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών – φυσικών προσώπων) οχημάτων – μηχανημάτων έργου – μέσων για τη διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Επίσης, θα συζητηθεί η έγκριση της διαδικασίας υλοποίησης του προγράμματος «Διαμονή παιδιών υπαλλήλων Περιφέρειας Πελοποννήσου σε παιδικές κατασκηνώσεις έτους 2022».

Σε ό,τι αφορά τη Μεσσηνία, έχει τεθεί μόνο ένα θέμα προς συζήτηση για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά – βιοέλαια και αυτό προέρχεται από προηγούμενη συνεδρίαση που δε συζητήθηκε.