Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Καλαμάτα από αύριο

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην  Καλαμάτα από αύριο

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σε διάφορα σημεία της Καλαμάτας λόγω εκτέλεσης του έργου της ΔΕΥΑΚ «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας – Β΄ Φάση» και αποσκοπώντας στην ομαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, καθώς και στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

Οι προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας, που θα ισχύσουν στην πόλη της Καλαμάτας, σύμφωνα με απόφαση της Αστυνομίας, είναι:

-Απαγόρευση στάθμευσης στο νότιο όριο της οδού Κιλκίς, μεταξύ των οδών Αθηνών και Νέδοντος, για 6 εργάσιμες ημέρες

-Τμηματική απαγόρευση στάθμευσης στο ανατολικό όριο της οδού Νέδοντος, μεταξύ των οδών Κροντήρη και 23ης Μαρτίου, για 10 εργάσιμες ημέρες

-Τμηματική απαγόρευση στάθμευσης στο νότιο όριο της οδού 23ης Μαρτίου, μεταξύ των οδών Νέδοντος και Αγ. Νικολάου, για 8 εργάσιμες ημέρες.

-Τμηματική απαγόρευση στάθμευσης και διακοπή κυκλοφορίας για μικρά χρονικά διαστήματα της οδού Αγίου Νικολάου, μεταξύ των οδών Σκρα και 23ης Μαρτίου, για 8 εργάσιμες ημέρες.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Καλαμάτας και ο ανάδοχος του έργου υποχρεούνται να τοποθετούν και να συντηρούν την απαιτούμενη οδική σήμανση, καθώς και για τη λήψη όλων των μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων.

Οι ρυθμίσεις ξεκινούν από την Τρίτη 14/6/2022 και θα διαρκέσουν 15 ημέρες.