Μετατρέπεται σε λίμνη καθημερινά

Μετατρέπεται  σε λίμνη καθημερινά

Επισκευή χρειάζεται το αρδευτικό σύστημα που είναι εγκατεστημένο να ποτίζει το πράσινο δίπλα από τον ποδηλατόδρομο στο κέντρο της πόλης, και συγκεκριμένα στο ύψος των δικαστηρίων της Καλαμάτας.

Αποτέλεσμα της φθοράς είναι ο ποδηλατόδρομος επί της οδού Αριστομένους σε αρκετά σημεία να μετατρέπεται καθημερινά σε λίμνη. Αυτή η κατάσταση, αφενός, συνιστά άσκοπη σπατάλη νερού και, αφετέρου, δυσχεραίνει τη διάσχισή του από τους ποδηλάτες.

Χρ.Μ.