«Πράσινο φως» από το υπουργείο Πολιτισμού για αποκατάσταση του ξενοδοχείου «Ακρόπολις»

«Πράσινο φως» από το υπουργείο Πολιτισμού για αποκατάσταση του ξενοδοχείου «Ακρόπολις»

Θα λειτουργήσει ως εμπορικό κατάστημα

Η αποκατάσταση του κτηρίου του πρώην ξενοδοχείου «Ακροπολις», επί των οδών Αριστομένους 18 και Νέδοντος 69 στο κέντρο της Καλαμάτας, εγκρίθηκε με απόφαση της γενικής διευθύντριας Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του υπουργείου Πολιτισμού.

Το συγκεκριμένο κτήριο είναι κι αυτό, όπως πάρα πολλά άλλα της Καλαμάτας, χαρακτηρισμένο ως έργο τέχνης και ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο. Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου, είναι φερόμενης ιδιοκτησίας κληρονόμων οικογένειας Δημητρούλια και φερόμενης μισθώτριας εταιρείας «Sustainfacility Management Services Υπηρεσίες Διαχείρισης Ακινήτων Ε.Ε» για την επανάχρησή του ως εμπορικό κατάστημα.

Έργα αποκατάστασης
Από το υπουργείο εγκρίθηκε η αποκατάσταση και η ενίσχυση του φέροντος οργανισμού του κτηρίου και η χρήση του πλέον ως εμπορικό κατάστημα, με τους εξής όρους:

-Να διατηρηθεί και να συντηρηθεί το υφιστάμενο ξύλινο κεντρικό κλιμακοστάσιο διότι αποτελεί αρχιτεκτονικό στοιχείο του χαρακτηρισμένου μνημείου. Θα αντικατασταθούν μόνο όσα στοιχεία παρουσιάζουν τεκμηριωμένα εκτεταμένη φθορά και σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας

-Να διατηρηθούν τα τσιμεντοπλακίδια στα δάπεδα

-Να ξαναχρησιμοποιηθεί ξυλεία ίδιας ποιότητας στα σενάζ και στα πρέκια

-Να διατηρηθούν τα εξωτερικά διακοσμητικά στοιχεία (γείσα, παραστάδες, πλαίσια ανοιγμάτων, ζώνες, ζωφόροι, ταινίες, πίνακες, ψευδογωνιόλιθοι κ.λπ.) που σώζονται και να συμπληρωθούν όλα τα υπόλοιπα με βάση αυτά.

-Να γίνει διερεύνηση των αρχικών χρωμάτων τόσο των επιχρισμάτων όσο και των μεταλλικών και ξύλινων στοιχείων προκειμένου να αποκατασταθεί η αρχική χρωματική μορφή του κτηρίου, και να κατατεθεί σχετική χρωματική μελέτη.

Συντήρηση και διατήρηση
-Να διατηρηθούν και να συντηρηθούν όσα κουφώματα είναι σε καλή κατάσταση, τα δε υπόλοιπα να κατασκευαστούν με ίδιας ποιότητας ξυλεία και σε όμοια μορφή

-Να διατηρηθούν ως ίχνη στο δάπεδο του ορόφου τα χωρίσματα των τοιχοποιιών

-Το διάζωμα να γίνει από την εσωτερική πλευρά ώστε να μη μεταβληθεί το ύψος του κτηρίου

-Να διατηρηθούν τα ξύλινα στοιχεία των στεγών και να αντικατασταθούν μόνο όσα παρουσιάζουν τεκμηριωμένα φθορά

-Να μην κατασκευαστούν φεγγίτες στις στέγες διότι δε συνάδουν με το μνημείο

-Να προσκομιστεί τεκμηρίωση για την υιοθέτηση της υψηλής αντοχής του ενέματος και, κατά συνέπεια, της υψηλής αντοχής της τοιχοποιίας. Να εξεταστεί, αν πέραν του ελέγχου της έντασης απαιτείται και έλεγχος παραμορφώσεων με βάση την επιτελεστικότητα του έργου.

Οι κατασκευές που δε θα εκτελεσθούν σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, επιφέρουν την εκ του νόμου ακυρότητα αυτής, καθώς και την επιβολή διακοπής ή και καθαίρεσης οποιασδήποτε αυθαίρετης κατασκευής.

Της Βίκυς Βετουλάκη