Προσωρινός ανάδοχος για Μηλέα – Παναγία Γιάτρισσα με 3,5 εκ. ευρώ

Προσωρινός ανάδοχος για Μηλέα – Παναγία Γιάτρισσα με 3,5 εκ. ευρώ

Αποφάσεις για σειρά σημαντικών θεμάτων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην προχθεσινή της συνεδρίαση.

Μεταξύ άλλων, ενέκρινε:
-τη διενέργεια ανοιχτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του με προϋπολογισμό 249.000 ευρώ έργου αποκατάστασης βλαβών οδοστρώματος στην επαρχιακή οδό 3, τμήμα Μύλοι – Νέα Κίος

-το πρακτικό δημοπρασίας του με προϋπολογισμό 850.000 ευρώ έργου σήμανσης, ασφάλισης και άλλες εργασίες στην εθνική οδό 86 Κροκεές – Μολάοι – Μονεμβασιά

-το 1ο πρακτικό δημοπρασίας της επιτροπής διαγωνισμού και διεξαγωγής κλήρωσης για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου συντήρησης της εθνικής οδού 39 Tρίπολη – Σπάρτη – Γύθειο και της εθνικής οδού 86 Κροκεές – Μολάοι – Μονεμβασία, στο πλαίσιο της ανοικτής διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)

-τους όρους διακήρυξης και τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού δημοπρασίας του με προϋπολογισμό 685.000 ευρώ έργου εκσυγχρονισμού του αρδευτικού δικτύου αναδασμού Δωρίου – Ψαρίου

-το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης αξιολόγησης των επανορθωτικών μέτρων και κατακύρωσης της ανοιχτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου βελτίωσης, συντήρησης της ορεινής οδού Μηλέα – Παναγία Γιάτρισσα, προϋπολογισμού 3.545.000 ευρώ

-το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Δυτικής Μάνης για τη συντήρηση και βελτίωση του ορεινού δρόμου Γαϊτσών προς Καψοδεματούσα (β΄ φάση)

-το πρακτικό δημοπρασίας (φάση β΄) για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη και κατακύρωση του προϋπολογισμού 270.000 ευρώ (με ΦΠΑ) έργου βελτίωσης της βατότητας του δρόμου Κολλίνες – Αγία Βαρβάρα – Πελλάνα, από πιστώσεις ΠΔΕ /2018ΕΠ82600004.

Επίσης, προέβη στην ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του προϋπολογισμού 700.000 ευρώ (με ΦΠΑ) έργου αντιπλημμυρικής προστασίας με την κατασκευή συρματοκιβωτίων στα πρανή του ποταμού Ξερίλα στις περιοχές της Βελιγοστής και Κοτσιρίδι του Δήμου Μεγαλόπολης από πιστώσεις 5ο ΕΑΠ / Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης.

Τέλος, ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Καλαμάτας και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας “Φάρις”, που αφορά στο ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας.