Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Δευτέρας οι εξελίξεις για το ΠΟΠ «Ελιά Καλαμάτας»

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Δευτέρας οι εξελίξεις για το ΠΟΠ «Ελιά Καλαμάτας»

Οι εξελίξεις στο ΠΟΠ «Ελιά Καλαμάτας» θα συζητηθούν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου το απόγευμα της προσεχούς Δευτέρας, μετά το αίτημα που κατέθεσαν 23 περιφερειακοί σύμβουλοι.

Τη συζήτηση του θέματος έχουν ζητήσει σύμβουλοι των παρατάξεων: «Νέα Πελοπόννησος» του Πέτρου Τατούλη, «Νέοι Δρόμοι για την Πελοπόννησο» του Γιώργου Δέδε, «Πράσινη Πελοπόννησος» της Δήμητρας Λυμπεροπούλου, «Ανταρσία στο Μωριά-συμπόρευση για την Ανατροπή» του Παναγιώτη Κάτσαρη και η ανεξάρτητη περιφερειακή σύμβουλος Μαργαρίτα Σπυριδάκου.

Στην ίδια συνεδρίαση, μεταξύ άλλων, θα συζητηθούν τα εξής θέματα:

-Έγκριση τροποποίησης του ισχύοντος Οργανισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου

-Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης καταστροφών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ», Περιφέρειας Πελοποννήσου, έτους 2022

-Ορισμός εκπροσώπων στην Περιφερειακή Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ)

-Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου με τίτλο «Εγκατάσταση και λειτουργία Μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά – βιοέλαια, ισχύος 997,50 KW», της εταιρείας «Ενεργειακή Κοινότητα Kelen μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα», στη θέση «Κασκούτη Γράνα» στον Αντικάλαμο του Δήμου Καλαμάτας.