Συντήρηση και επισκευή σιντριβανιών

Συντήρηση και επισκευή σιντριβανιών

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή σιντριβανιών (2022) υπεγράφη προχθές από το δήμαρχο Καλαμάτας και το νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου. Αντικείμενο της σύμβασης είναι οι εργασίες επισκευής και συντήρησης σιντριβανιών, όπως αναλυτικά περιγράφονται σε μελέτη της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, με προϋπολογισμό 27.716,48 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο Δήμος Καλαμάτας και ειδικότερα η Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών έχει στην ευθύνη της τη συντήρηση και την επισκευή των δεκαοκτώ (18) σιντριβανιών, της λίμνης και το ρυακιού στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων.

Τα δεκαοκτώ (18) σιντριβάνια είναι πλήρως αυτοματοποιημένα και βρίσκονται: Στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων (3), στην Κεντρική Πλατεία – Βασ. Γεωργίου (2), στην Πλατεία Φραγκόλιμνας (1), στο Ιστορικό Κέντρο (2), στις Πλατείες Ομήρων Γερμανίας (1), Συνοικισμού Νικηταρά (1), Πλεύνας (1), Άριος  (2), Αριοχωρίου (1), Θουρίας (1), στο Μέγαρο Χορού (2) και στο νέο Δημαρχείο (1).

Α.Π.