Το 80% των αποφοίτων του Τμήματος Γεωπονίας βρίσκει αμέσως δουλειά

Το 80% των αποφοίτων του Τμήματος Γεωπονίας βρίσκει αμέσως δουλειά

Μία σημαντική έρευνα για τους αποφοίτους της τελευταίας πενταετίας έκανε το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με σκοπό την ανατροφοδότηση από τους αποφοίτους.

Η έρευνα έγινε αυτό το μήνα και περιλάμβανε ερωτηματολόγιο «μικτού» τύπου με 52 συνολικά ερωτήσεις.

8 στους 10 βρίσκουν αμέσως δουλειά
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας έδωσε αξιοποιήσιμα στοιχεία για το τμήμα:

-Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 55% των ερωτηθέντων είχε κατατάξει το Τμήμα Γεωπονίας στις τρεις πρώτες επιλογές του κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου

-Επίσης προκύπτει ότι το 80% των αποφοίτων του τμήματος βρήκε δουλειά αμέσως μετά την απόκτηση του πτυχίου, με το 70% αυτών να απασχολείται σε αντικείμενο σχετικό με τις σπουδές του

-Το 67% των αποφοίτων είναι αρκετά ικανοποιημένο με τις σπουδές του στο Τμήμα Γεωπονίας, ενώ το 79% θεωρεί επαρκή έως ικανοποιητικά τα εφόδια που απέκτησε κατά τη διάρκεια των σπουδών του

-Τέλος, διαπιστώθηκε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αποφοίτων του Τμήματος Γεωπονίας και μάλιστα σε ποσοστό 94%, θα συνιστούσε σε όσους επιθυμούν να σπουδάσουν  να επιλέξουν το Τμήμα Γεωπονίας για τις σπουδές τους. 

Επαγγελματική αποκατάσταση
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας είναι 5ετούς διάρκειας και οδηγεί στη λήψη πτυχίου γεωπόνου. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων γεωπόνων είναι κατοχυρωμένα.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, και την εγγραφή τους στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, οι απόφοιτοι του Τμήματος Γεωπονίας μπορούν να απασχοληθούν:

•ως σύμβουλοι στην παραγωγική διαδικασία ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων

•ως μελετητές σχεδίων βελτίωσης και δράσεων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

•ως εργολήπτες δημοσίων έργων (έργα πρασίνου, υδραυλικά έργα κ.α.)

•ως στελέχη σε εταιρείες εμπορίας γεωργικών εφοδίων, γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμών

•ως ιδιοκτήτες ή στελέχη σε καταστήματα εμπορίας γεωργικών εφοδίων (Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, Λιπασμάτων, Πολλαπλασιαστικού Υλικού κ.ά.)

•ως ιδιοκτήτες ή στελέχη σε εταιρείες παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού (φυτώρια δενδροκομικών ειδών, καλλωπιστικών και εταιρίες σποροπαραγωγής)

•ως στελέχη σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων  – οργάνωση παραγωγής),

•ως στελέχη σε εταιρείες εμπορίας γεωργικών προϊόντων (συσκευαστήρια, τυποποιητήρια, γεωργικές βιομηχανίες)

•ως στελέχη σε εταιρείες της εφοδιαστικής αλυσίδας των γεωργικών προϊόντων (αποθήκες γεωργικών προϊόντων, εταιρίες logistics)

•ως σύμβουλοι σε ομάδες παραγωγών

•σε εταιρείες εκτέλεσης πειραμάτων αξιολόγησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων και πολλαπλασιαστικού υλικού (GEP- Good Efficacy Practices)

•σε οργανισμούς πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων (Ολοκληρωμένη Διαχείριση, Βιολογική Γεωργία) και

•σε ερευνητικά ιδρύματα.

Επίσης μπορούν να εργασθούν σε δημόσιους φορείς:

-Δημόσιες Υπηρεσίες (υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων)

-Σε ερευνητικά κέντρα (Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικών Ερευνών, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο)

-Σε Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας,

-Σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμους, Περιφέρειες, Αναπτυξιακές Εταιρείες, κα),

-Σε Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων

-Σε Τραπεζικά Ιδρύματα

-Σε εκπαίδευση (Σχολεία της Β/θμιας Εκπαίδευσης, Δημόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ και Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης).

Β.Β.