Δύο νέοι επικουρικοί ιατροί στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

Δύο νέοι επικουρικοί ιατροί  στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

Δύο επικουρικοί ιατροί ξεκίνησαν να εργάζονται στο Νοσοκομείο Καλαμάτας εδώ και μερικές ημέρες.

Ειδικότερα, θα εργαστούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, διάρκειας 24 μηνών.

Αφορά, δε, στους ιατρούς Λεκαδίτη Μαρία, ειδικότητας Παιδιατρικής και Μπαρουξή Παναγιώτη, ειδικότητας Καρδιολογίας.