«Καίει» τους αγρότες το κόστος παραγωγής

«Καίει» τους αγρότες  το κόστος παραγωγής

Την αυξητική τους πορεία συνέχισαν οι τιμές των αγροτικών προϊόντων και το Μάιο και ειδικότερα των λαχανικών και κηπευτικών, καθώς και των προϊόντων ζωικής παραγωγής σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές του Μαΐου του προηγούμενου χρόνου.

Όμως, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, παρουσιάζεται μικρή αποκλιμάκωση των τιμών το Μάιο του 2022 σε σχέση με ένα μήνα πριν (Απρίλιος 2022), με το δείκτη εκροών να παρουσιάζει μείωση κατά 4,2%.

Την ίδια στιγμή το κόστος παραγωγής αυξήθηκε κατά 26,1% το Μάιο του 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, λόγω των ανατιμήσεων σε αναλώσιμα υλικά και ειδικά σε ενέργεια και λιπαντικά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον “Οικονομικό Ταχυδρόμο”, η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών με έτος βάσης 2015=100,0 για το μήνα Μάιο 2022, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Μαΐου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2021, παρουσίασε αύξηση 13,5%. Ο αντίστοιχος δείκτης του Μαΐου 2021, σε σύγκριση με τον Μάιο 2020, είχε παρουσιάσει αύξηση 5,3%.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 13,5%, το μήνα Μάιο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2021, οφείλεται: α) στην αύξηση κατά 12,0% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και, κυρίως, στη μεταβολή της ομάδας λαχανικά και κηπευτικά, και β) στην αύξηση κατά 16,3% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά το μήνα Μάιο 2022, σε σύγκριση με το δείκτη του Απριλίου 2022, παρουσίασε μείωση 4,2%.

Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2021 – Μαΐου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2020 – Μαΐου 2021, παρουσίασε αύξηση 16,2%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Μαΐου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2021, παρουσίασε αύξηση 26,1% έναντι αύξησης 6,8% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Μαΐου 2021 με το Μάιο 2020.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 26,1%, το μήνα Μάιο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2021, οφείλεται στην αύξηση κατά 29,8% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και, κυρίως, στη μεταβολή της ομάδας ενέργεια και λιπαντικά.

Ο Γενικός Δείκτης Εισροών κατά το μήνα Μάιο 2022, σε σύγκριση με το δείκτη του Απριλίου 2022, παρουσίασε αύξηση 1,2%. Ο μέσος Δείκτης Εισροών του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2021 – Μαΐου 2022 παρουσίασε αύξηση 16,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2020 – Μαΐου 2021.