Καλλιρρόη: Ντάλα καλοκαίρι κι όμως… τρέχει… τρέχει το νεράκι στη θέση ΟΝΙ

Καλλιρρόη: Ντάλα καλοκαίρι κι όμως… τρέχει… τρέχει το νεράκι στη θέση ΟΝΙ

Για περιβαλλοντικό “έγκλημα” στην περιοχή της κατασκευής σκουπιδοεργοστασίου με ΧΥΤΥ κάνει λόγο ο σύλλογος απανταχού Κωνσταντιναίων

Η φύση φροντίζει για τα πάντα. Όμως, η απληστία του ανθρώπου και ο βιασμός του περιβάλλοντος είναι φθοροποιά στοιχεία που επηρεάζουν και κατά επέκταση καταστρέφουν το περιβάλλον. Αυτή τη στιγμή στη θέση ΟΝΙ της Καλλιρρόης συντελείται ένα περιβαλλοντικό “έγκλημα” . Εκτός των άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν για τον αποκλεισμό της κατασκευής σκουπιδοεργοστασίου με ΧΥΤΥ στη συγκεκριμένη θέση, τα υδρογεωλογικά στοιχεία της περιοχής, με βάση τις υπάρχουσες επιστημονικές μελέτες και τις εισηγήσεις των ειδικών επιστημόνων, αποκλείουν τη δημιουργία μιας τέτοιας εγκατάστασης.

Στο πάνω μέρος του οικοπέδου, όπου σχεδιάζεται η κατασκευή του σκουπιδοεργοστασίου, υπάρχει και σήμερα η πηγή της Μαραθιάς (πάνω στο βουνό) με  τρεχούμενο νερό και μία «λούμπα», απ’ όπου  ξεδιψούν τα άγρια ζώα της περιοχής και τα πτηνά του ουρανού. Ακριβώς από κάτω και απέναντι από την πηγή συντελείται το περιβαλλοντικό “έγκλημα” με τις εκριζώσεις δέντρων, τις εκχερσώσεις δασικών εκτάσεων, το “σπάσιμο” βράχων, το ” ξεκοίλιασμα” της γης γενικότερα.

Οι συνέπειες του “εγκλήματος” που συντελείται στη συγκεκριμένη περιοχή θα αγγίξουν και θα επηρεάσουν, όχι μόνο την Καλλιρρόη, αλλά ολόκληρη την περιοχή της Άνω Μεσσηνίας. Μία και ίσως η σοβαρότερη συνέπεια των παρεμβάσεων που γίνονται θα είναι η μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα ολόκληρης της περιοχής της Άνω Μεσσηνίας!

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΙΩΝ