Μεγάλωσε από την Παρασκευή το «Φορο-δοσο-τετράδιο» των επιχειρήσεων

Μεγάλωσε από την Παρασκευή το «Φορο-δοσο-τετράδιο» των επιχειρήσεων

Κατέφθασε και ο λογαριασμός επιστροφής των «κρατικών δανείων»

Άλλη μία δόση προστέθηκε από την Παρασκευή στο «φορο – τεφτέρι» χιλιάδων επιχειρηματιών. Άμα υπολογίσει κανείς πόσες ρυθμίσεις και δόσεις έχουν σημειώσει και όλο τον προηγούμενο καιρό, τότε δεν πρόκειται για απλό τεφτέρι, αλλά για «96-120φυλλο τετράδιο δόσεων».

Άλλη μια δόση, λοιπόν, καθώς κατέφθασε ο «λογαριασμός» της επιστρεπτέας προκαταβολής στις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες και τώρα «τρέχει» ο χρόνος για την πληρωμή της πρώτης δόσης της οφειλής ή την εφάπαξ εξόφληση των ποσών που βεβαίωσε η ΑΑΔΕ, τα οποία είναι «κουρεμένα» έως και 75%. Οφειλή και για τους επτά κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής βεβαιώθηκε συνολικά σε 605.530 ΑΦΜ. Χθες αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια για 559.753 ΑΦΜ, ενώ 2.406 ΑΦΜ απαλλάσσονται από την υποχρέωση επιστροφής του επιστρεπτέου ποσού ως πυρόπληκτοι. Για τους υπόλοιπους 43.371 ΑΦΜ, η βεβαίωση θα γίνει τις επόμενες ημέρες, κατόπιν επανελέγχου των στοιχείων τους.

«ΡΑΒΑΣΑΚΙΑ – ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ» ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΥΣ
«Πονοκέφαλος» είναι τα «ραβασάκια» της επιστρεπτέας προκαταβολής για πολλούς επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Διαπίστωσαν στο εκκαθαριστικό ότι καλούνται να επιστρέψουν μέχρι τις 29 Ιουλίου 2022 το 100% της ενίσχυσης, που έλαβαν, γιατί δεν τήρησαν τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση του κρατικού δανείου.

Από τους ελέγχους και τις διασταυρώσεις που πραγματοποίησε η ΑΑΔΕ εντόπισε περιπτώσεις επαγγελματιών και επιχειρήσεων που σε κάποιον από τους κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής παραβίασαν τον όρο για τη διατήρηση του απαιτούμενου επιπέδου απασχόλησης ή δεν υπέβαλαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην προβλεπόμενη προθεσμία. Οι φορολογούμενοι αυτοί καλούνται τώρα να επιστρέψουν στο κράτος τις ενισχύσεις.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ 43.371 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Μερικές επιχειρήσεις (43.371) θα πρέπει να περιμένουν λίγο ακόμα το λογαριασμό, καθώς η ΑΑΔΕ διενεργεί ελέγχους για να διαπιστώσει την ειλικρίνεια των δηλώσεών τους. Στους επαγγελματίες αυτούς ο τελικός λογαριασμός θα αποσταλεί τις επόμενες ημέρες, μετά την ολοκλήρωση των διασταυρώσεων.

Προβλέπεται ότι σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από τη φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων ή υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης ή υποβολή ψευδών στοιχείων, τότε είναι άμεσα απαιτητό το σύνολο της ενίσχυσης στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν είναι δικαιούχος ή δεν τήρησε τους όρους. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα όρια μεγέθους που δηλώθηκαν στην αίτηση χορήγησης της επιστρεπτέας προκαταβολής, εντός της προθεσμίας.

Θα επιστραφεί στο κράτος το υπερβάλλον ποσό της ενίσχυσης στην περίπτωση που η επιχείρηση είναι δικαιούχος μικρότερου ποσού από το χορηγηθέν, εντόκως από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης, με το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην περίπτωση που έχει εκδοθεί ο τίτλος είσπραξης του επιστρεπτέου ποσού και η σχετική ταυτότητα οφειλής και από τον έλεγχο προκύψει ότι η επιχείρηση δεν ήταν δικαιούχος της ενίσχυσης, το επιστρεπτέο ποσό που βεβαιώθηκε διαγράφεται και εκδίδεται νέος νόμιμος τίτλος είσπραξης για την άμεση επιστροφή του συνόλου της ενίσχυσης εντόκως, ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό. Αν από τον έλεγχο προκύψει ότι η επιχείρηση είναι δικαιούχος μικρότερου ποσού ενίσχυσης, υπολογίζεται από την ΑΑΔΕ το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό που έλαβε ο δικαιούχος και εκδίδεται νέος τίτλος είσπραξης για την άμεση και έντοκη επιστροφή

ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Όσοι ενισχύθηκαν την περίοδο της πανδημίας με τα ποσά των επτά κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής, θα πρέπει μέχρι τις 29 Ιουλίου 2022 να επιλέξουν:

•Εάν θα εξοφλήσουν εφαπάξ τα ποσά προκειμένου να κερδίσουν έκπτωση φόρου 15% ή

•Εάν θα ακολουθήσουν τις 96 ισόποσες άτοκες δόσεις.

Για καθεμιά επιστρεπτέα προκαταβολή που έχει λάβει ο επαγγελματίας ή η επιχείρηση έχει εκδοθεί διαφορετική ταυτότητα οφειλής. Αυτό σημαίνει ότι εάν μια επιχείρηση είχε ενταχθεί και στους επτά κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής και είχε λάβει επτά κρατικά δάνεια, βλέπει στο λογαριασμό της στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ επτά διαφορετικές ταυτότητες οφειλής.

Σε αυτήν την περίπτωση η επιχείρηση ή ο επιτηδευματίες μπορεί να επιλέξει να εξοφλήσει εφάπαξ κάποια από τις επιστρεπτέες προκαταβολές και τις υπόλοιπες να τις εξοφλήσεις σε 96 άτοκες δόσεις ή σε 8 χρόνια.

Επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας
Νομικός/ Οικονομολόγος