Νέα υπαγωγή τουριστικής επένδυσης σε καθεστώς ενίσχυσης στη Μάνη

Νέα υπαγωγή τουριστικής επένδυσης  σε καθεστώς ενίσχυσης στη Μάνη

Άλλη μια απόφαση υπαγωγής τουριστικής επένδυσης στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων και ενίσχυσης με επιχορηγήσεις, στη Μεσσηνία, υπογράφηκε από τους αρμοδίους φορείς.

Πρόκειται για την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Παπουτσής Ιωάννης και ΣΙΑ ΟΕ» με διακριτικό τίτλο «Πνοή Boutique Hotel» (Υπό Σύσταση) στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Γ ́ κύκλος), στη θέση Πλαγιάδα στο Προσήλιο του Δήμου Δυτικής Μάνης, συνολικού και ενισχυόμενου επιλέξιμου κόστους ίσου με 968.974,87 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης, συνολικού ύψους 534.936,18 ευρώ, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 4 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).