Δήμος Τριφυλίας: Παρελήφθη ελαστικοφόρος φορτωτής

Δήμος Τριφυλίας: Παρελήφθη ελαστικοφόρος φορτωτής

«Ένα νέο, υπερσύγχρονο μηχάνημα, ήτοι έναν ελαστικοφόρο φορτωτή πολλαπλών χρήσεων, με τα παρελκόμενά του, απέκτησε σήμερα ο Δήμος Τριφυλίας», αναφέρει σε προχθεσινή ενημερωτική επιστολή, που δημοσιεύθηκε στο facebook με φωτογραφίες, ο δήμαρχος Τριφυλίας, Γεώργιος Λεβεντάκης.

Στην επιστολή προστίθεται: «Που ο συνοδευτικός εξοπλισμός του, αποτελείται από: α) υδραυλικό δονητικό κύλινδρο, β)υδραυλική φρέζα κοπής ασφάλτου – μπετόν, γ) υδραυλικό σάρωθρο καθαρισμού με κάδο συλλογής, δ) υδραυλικό μίκτη σκυροδέματος, ε) υδραυλικό κλαδοθρυμματιστή, στ) ανυψωτικό κλαρκ και ζ) μηχάνημα αρπαγής βαρέων αντικειμένων.
Το πολυμηχάνημα αυτό, έρχεται να ενισχύσει τον στόλο μηχανημάτων του Δήμου μας και να συμβάλλει στην αναβάθμιση και αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών, σχετικών με έργα βελτιώσεων, δημοτικής – αγροτικής οδοποιίας και καθαριότητας, σε όλη την επικράτεια του Δήμου Τριφυλίας. Και συνεχίζουμε… Εκπληρώνοντας βασικούς μας στόχους και πραγματοποιώντας σημαντικά βήματα, όσον αφορά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών – πολιτών μας».

Σημειώνεται πως η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» και Ίδιους Πόρους του δήμου. Ύστερα από ανοικτή Ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία άνω των ορίων «Προμήθεια Απορριμματοφόρων, Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου του Δήμου Τριφυλίας» ανάδοχοι ανεδείχθησαν με την 285/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, στους οποίους και κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός: για την ΟΜΑΔΑ Α’ (ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΔΟΝΗΤΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΦΡΕΖΑ ΚΟΠΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΜΙΚΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ), ο οικονομικός φορέας «ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», με συνολικό ποσό οικονομικής προσφοράς 151.400,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%) και για την ΟΜΑΔΑ Β΄ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ), ο οικονομικός φορέας «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ ΙΚΕ», με συνολικό ποσό οικονομικής προσφοράς 179.800,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%).