Δρομολογείται η περαιτέρω αξιοποίηση του Μεγάρου Χορού

Δρομολογείται η περαιτέρω αξιοποίηση του Μεγάρου Χορού

Ενστάσεις από την αντιπολίτευση για το κόστος και το σχεδιασμό

Εγκρίθηκε στην τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμάτας, σύμφωνα με την εισήγηση, η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με το διακριτικό τίτλο «Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε. ΟΤΑ», για την εκπόνηση μελετών και την παροχή υπηρεσιών για την αξιοποίηση και αναβάθμιση δημοτικών υποδομών κ.λπ.

Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης είναι η «Ωρίμανση μελετών του έργου “Διαμόρφωση χώρων Υπογείου Μεγάρου Χορού σε Συνεδριακό Κέντρο και σε Σχολή Χορού του Δήμου”» και η «Εκπόνηση Μελετών και ωρίμανση Πρότασης Ενεργειακής Αναβάθμισης κτηριακών υποδομών του Δήμου Καλαμάτας».

Πρόκειται για ένα σύνολο παρεμβάσεων στο σημαντικότερο δημοτικό κτήριο της Καλαμάτας, το Μέγαρο Χορού, που δρομολογούνται από το Δήμο Καλαμάτας και αποβλέπουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και στην αξιοποίηση όλων των χώρων του.

Συγκεκριμένα:

1. Προβλέπεται η αξιοποίηση των χώρων του υπογείου για την εγκατάσταση και τη λειτουργία της Δημοτικής Σχολής Χορού, καθώς και για την κατασκευή ενός συνεδριακού χώρου με ανάλογες προδιαγραφές

2. Επιπλέον, θα συνταχθούν οι αναγκαίες μελέτες ώστε να υποβληθεί πρόταση χρηματοδότησης προς το πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ, για την εξοικονόμηση ενέργειας σε αυτό το ιδιαίτερα ενεργοβόρο κτήριο, 300.000 ευρώ/έτος προ κρίσης. Εκτός από το Μέγαρο Χορού, η μελέτη θα περιλαμβάνει τα κτήρια Α’ και Β’ του πρώην Πολυκλαδικού που φιλοξενούν το 1ο και 2ο ΕΠΑΛ, το Εσπερινό ΕΠΑΛ και 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Καλαμάτας, καθώς και το κτήριο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας.

“Σκανδαλωδώς υψηλό” χαρακτήρισε ο Βασίλης Κανάκης, εκπρόσωπος της μείζονος μειοψηφίας με επικεφαλής τον Βασίλη Κοσμόπουλο, το κόστος που προσδιόρισε η Αναπτυξιακή Εταιρεία για την εκπόνηση των μελετών δημιουργίας εγκαταστάσεων της Δημοτικής Σχολής Χορού, καθώς και συνεδριακού κέντρου, στο υπόγειο του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας.

Ο Δήμος Καλαμάτας θα αναθέσει στην Αναπτυξιακή Εταιρεία την εκπόνηση των μελετών με 65.100 ευρώ, όταν, όπως τόνισε ο Βασίλης Κανάκης, οι μελέτες για μια δεκαώροφη οικοδομή 1.500 τετραγωνικών μέτρων συνολικά, σύμφωνα με τις αμοιβές του Τεχνικού Επιμελητηρίου, ανέρχονται σε 42.000 ευρώ!

Πέραν, όμως, όσων υπογράμμισε ο Βασίλης Κανάκης, ερωτήματα δημιούργησε και η παρέμβαση του Βασίλη Τζαμουράνη, επικεφαλής της πρώτης ελάσσονος μειοψηφίας, ο οποίος σημείωσε ότι κάποιες από τις μελέτες που θα ανατεθούν στην Αναπτυξιακή Εταιρεία για τις εγκαταστάσεις της Σχολής Χορού στο υπόγειο του Μεγάρου Χορού, έχουν ήδη εκπονηθεί ή, έστω, έχουν προωθηθεί αρκετά από μηχανικούς του Δήμου στο παρελθόν!

Επιπλέον, ο κ. Τζαμουράνης έθεσε για άλλη μια φορά το ερώτημα γιατί να φύγει από το Ζουμπούλειο Κτήριο η Δημοτική Σχολή Χορού Καλαμάτας για να πάει στο Μέγαρο Χορού, δεδομένου ότι δεν υπάρχει αναγκαιότητα να στεγαστεί κάτι άλλο στο παραδοσιακό αυτό κτήριο, αλλά και την επιφύλαξη που φαίνεται να έχει, όπως είπε, το προσωπικό της Σχολής Χορού για μια τέτοια μετακίνηση.