Εκλογές δημοτικών υπαλλήλων το Δεκέμβριο στους ΟΤΑ της Μεσσηνίας

Εκλογές δημοτικών υπαλλήλων το Δεκέμβριο στους ΟΤΑ της Μεσσηνίας

Με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων του μόνιμου προσωπικού των ΟΤΑ Μεσσηνίας και του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ΟΤΑ Μεσσηνίας στα Υπηρεσιακά τους Συμβούλια ενέκρινε με απόφασή της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Εκλογές

Με την εν λόγω απόφαση προκηρύσσονται εκλογές για τις 13 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και από τις 8.00 το πρωί έως τις 5.00 το απόγευμα, για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων ΟΤΑ Α΄ Βαθμού στα Υπηρεσιακά τους Συμβούλια για τη Μεσσηνία. Η διεξαγωγή της ψηφοφορίας στη Μεσσηνία θα γίνει σε 6 τμήματα – καταστήματα ψηφοφορίας, ήτοι ένα σε κάθε έδρα των Δήμων: Καλαμάτας, Μεσσήνης, Πύλου – Νέστορος, Τριφυλίας, Οιχαλίας και Δυτικής Μάνης.

Επίσης, την ίδια ημέρα και τις ίδιες ώρες θα γίνουν και οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων του προσωπικού ΟΤΑ Α΄ Βαθμού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Για τις εκλογές αυτές στη Μεσσηνία θα λειτουργήσουν 5 τμήματα – καταστήματα ψηφοφορίας, ήτοι: ένα στο Δήμο Καλαμάτας, στο οποίο θα ψηφίσουν οι υπάλληλοι αορίστου χρόνου του Δήμου Καλαμάτας, καθώς και οι υπάλληλοι αορίστου χρόνου του Δήμου Δυτικής Μάνης, δεδομένου ότι ο Δήμος Καλαμάτας αποτελεί την έδρα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ν. Μεσσηνίας, ένα στο Δήμο Μεσσήνης, στο οποίο και θα ψηφίσουν μόνο οι υπάλληλοι αορίστου χρόνου του Δήμου Μεσσήνης, ένα στο Δήμο Πύλου – Νέστορος, στο οποίο και θα ψηφίσουν μόνο οι υπάλληλοι αορίστου χρόνου του Δήμου Πύλου – Νέστορος, ένα στο Δήμο Οιχαλίας στο οποίο και θα ψηφίσουν μόνο οι υπάλληλοι αορίστου χρόνου του Δήμου Οιχαλίας και ένα στο Δήμο Τριφυλίας, στο οποίο και θα ψηφίσουν μόνο οι υπάλληλοι αορίστου χρόνου του Δήμου Τριφυλίας.

Β.Β.