Έρευνα του ΙΝΣΕΤΕ: 6η η Πελοπόννησος σε εισπράξεις, διανυκτερεύσεις

Έρευνα του ΙΝΣΕΤΕ: 6η η Πελοπόννησος σε εισπράξεις, διανυκτερεύσεις

Αλλά με καλό αριθμό ημερών παραμονής

Το πρώτο μέρος μιας μεγάλης έρευνας ανά Περιφέρεια για τον εισερχόμενο τουρισμό το 2021 σε σύγκριση με το 2019, έδωσε στη δημοσιότητα το ΙΝΣΕΤΕ με τίτλο «Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει;»

Με τη μελέτη αναλύονται τα μεγέθη σε επίπεδο Περιφερειών για τις επισκέψεις, τις διανυκτερεύσεις και τις εισπράξεις. Καθώς και για τους βασικούς δείκτες:  Δαπάνη ανά επίσκεψη. Δαπάνη ανά διανυκτέρευση. Μέση διάρκεια παραμονής.

Όπως και οι υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας το 2021, η Περιφέρεια Πελοποννήσου παρουσίασε μείωση των δεικτών αυτών σε σύγκριση με το 2019, λόγω της πανδημίας, όμως δείχνει να έχει χάσει «λιγότερα» σε σύγκριση με άλλες Περιφέρειες και να κατατάσσεται πανελλαδικά στην 6η θέση.

Επίσης, ένα πολύ θετικό στοιχείο είναι ότι στην περιφέρειά μας η μέση διάρκεια παραμονής των επισκεπτών της είναι πάνω από το μέσο όρο της χώρας και ξεπερνάει κατάτι και την περιφέρεια Κρήτης.

Στο 50% η μείωση
Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, το 2021 στην Ελλάδα παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση της μέσης δαπάνης ανά επίσκεψη σε σχέση με το 2019 (+30,7%, από 482 ευρώ σε 631ευρώ) που προκλήθηκε κατά κύριο λόγο από αύξηση της μέσης διάρκειας παραμονής (+26,4%, από 6,3 σε 8), ενώ η δαπάνη ανά διανυκτέρευση σημείωσε μικρή αύξηση (+3,4%, από 76 ευρώ σε 79 ευρώ).

Από την άλλη πλευρά, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 16.376 χιλ. επισκέψεις στις 13 Περιφέρειες της χώρας, παρουσιάζοντας μείωση -55,3% σε σύγκριση με το 2019 που είχαν πραγματοποιηθεί 36.643 χιλ. επισκέψεις.

Στην πρώτη θέση κατάταξης των χωρών, με βάση τον αριθμό των επισκέψεων το 2021, διατηρήθηκε η Γερμανία, στην δεύτερη θέση ανέβηκε το Ηνωμένο Βασίλειο και στην τρίτη θέση η Γαλλία.

Οι διανυκτερεύσεις των ταξιδιωτών στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στις 64.053 χιλ. το 2021 παρουσιάζοντας μείωση -43,5% σε σχέση με το 2019 και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε 10.328 εκατ. ευρώ το 2021 παρουσιάζοντας μείωση -41,6% σε σχέση με το 2019.

Ο κάθε επισκέπτης της Ελλάδας (που αντιστοιχεί σε μια άφιξη) κατά μέσο όρο επισκέφτηκε 1,11 Περιφέρειες το 2021. Ο αντίστοιχος μέσος όρος το 2019, ανερχόταν σε 1,17.

Δαπανούσαν περισσότερα
Το 2021, η δαπάνη ανά επίσκεψη ανά Περιφέρεια αυξήθηκε σε όλες τις Περιφέρειες λόγω της αύξησης της μέσης διάρκειας παραμονής, ακόμα και στις Περιφέρειες που παρατηρήθηκε μείωση της δαπάνης ανά διανυκτέρευση. Ειδικότερα:

Η δαπάνη ανά επίσκεψη στις 13 Περιφέρειες της χώρας το 2021 διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στα 631 ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση+30,7% σε σχέση με το 2019 (482 ευρώ).

Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση στις 13 Περιφέρειες της χώρας το 2021 διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο σε 79 ευρώ αύξηση +3,4% σε σχέση με το 2019 (76 ευρώ).

Η μέση διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη στις Περιφέρειες της Ελλάδας ήταν 8 διανυκτερεύσεις παρουσιάζοντας αύξηση (+26,4%).

Σε ότι αφορά τον αριθμό των επισκέψεων, όλες οι Περιφέρειες παρουσίασαν μείωση.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανέβηκε 2 θέσεις (Ήταν 8η και ανέβηκε στην 6η θέση) σε σύγκριση με το 2019 παρουσιάζοντας μείωση -46,9% ενώ καταγράφηκαν 477 χιλ. επισκέψεις (899 χιλ. το 2019).

Σύμφωνα με την κατανομή των επισκέψεων στις 13 Περιφέρειες, το 86% των επισκέψεων πραγματοποιήθηκε στις περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου (22,1%), Κρήτης (19,2%), Κεντρικής Μακεδονίας (17,9%), Αττικής (16,1%), και Ιονίων Νήσων (10,6%).

Στο σύνολο των υπόλοιπων Περιφερειών αντιστοιχεί μόλις το 14% των επισκέψεων με την ποσοστιαία κατανομή των επισκέψεων στην Πελοπόννησο να είναι 2,9%.

Σε ότι αφορά τις 3 κορυφαίες αγορές, η Περιφέρεια Πελοποννήσου δέχτηκε 477 χιλ. επισκέψεις έχοντας ως κύριες πηγές τη Γαλλία (70 χιλ.), τη Γερμανία (63 χιλ.) και το Ηνωμένο Βασίλειο (46 χιλ.).

Εισπράξεις
Σχετικά με τις διανυκτερεύσεις των ταξιδιωτών στην Ελλάδα όλες οι Περιφέρειες παρουσίασαν μείωση.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου με 4.093 χιλ. διανυκτερεύσεις κατέγραψε μείωση -36,7% (6.466 είχαν καταγραφεί το 2019) κερδίζοντας την 6η θέση στον πίνακα.

Σύμφωνα με την κατανομή των διανυκτερεύσεων στις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας, το 86,7% των διανυκτερεύσεων πραγματοποιήθηκε στις περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου (22,8%), Κρήτης (20,5%), Αττικής (16,3%), Κεντρικής Μακεδονίας (16,2%) και Ιονίων Νήσων(11,0%). Το αμέσως επόμενο μεγαλύτερο ποσοστό ήταν της Περιφέρειας Πελοποννήσου με 3,1%.

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε 10.328 εκατ. ευρώ το 2021 παρουσιάζοντας μείωση -41,6% σε σχέση με το 2019. Και όπως ήταν αναμενόμενο, μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων καταγράφηκαν σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας.

Παρά τη μείωση, πάντως, η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανέβηκε το 2021 στην έκτη θέση της κατάταξης με 250 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση -40,1% (το 2019 οι εισπράξεις είχαν φτάσει τα 417 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την κατανομή των εισπράξεων στις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας, το 90% των εισπράξεων πραγματοποιήθηκε στις περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου (30,2%), Κρήτης (23,2%), Αττικής (14,2%), Ιονίων Νήσων (12,6%), και Κεντρικής Μακεδονίας (9,8%) και ακολουθεί 6η η Περιφέρεια Πελοποννήσου με μεγάλη διαφορά στο 2,4%.

Στις ταξιδιωτικές εισπράξεις η Περιφέρεια Πελοποννήσου με 250 εκατ. ευρώ, είχε ως κύριες αγορές τη Γαλλία (45 εκατ. ευρώ), τη Γερμανία (30 εκατ. ευρώ) και το Ην. Βασίλειο (29 εκατ. ευρώ)

Μεγαλύτερη διαμονή
Η δαπάνη ανά επίσκεψη ανά Περιφέρεια στις 13 Περιφέρειες της χώρας το 2021 διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στα 631 ευρώ έναντι 482 ευρώ το 2019 παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά +30,7%.

Η αύξηση αυτή οφείλεται, στην αύξηση της μέσης διάρκειας παραμονής κατά +26,4% και την αύξηση της μέσης δαπάνης ανά διανυκτέρευση κατά +3,4%. Η αύξηση της δαπάνης διαφοροποιείται ανά Περιφέρεια, ενώ το σύνολο των Περιφερειών κατέγραψε αύξηση της δαπάνης ανά επίσκεψη το 2021 σε σχέση με το 2019.

Αύξηση κατά +12,8%/+59 ευρώ σημειώθηκε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, με τη δαπάνη ανά επίσκεψη να ανέρχεται σε 523 ευρώ, αλλά αρκετά πιο κάτω από το μέσο όρο της χώρας.

Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση στις 13 Περιφέρειες της χώρας το 2021 διαμορφώθηκε σε 79 ευρώ έναντι 76 ευρώ το 2019 παρουσιάζοντας αύξηση +3,4%/+3 ευρώ.

Σε 8 Περιφέρειες το 2021 καταγράφηκε αύξηση σε σύγκριση με το 2019. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου καταγράφηκε μείωση -5,4% και η δαπάνη διαμορφώθηκε σε 61 ευρώ.

Τέλος, η μέση διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη στις Περιφέρειες της Ελλάδας διαμορφώθηκε σε 8 διανυκτερεύσεις το 2021, έναντι 6,3 το 2019 καταγράφοντας αύξηση +26,4%.

Η μέση διάρκεια παραμονής διαφοροποιείται ανά Περιφέρεια, ενώ όλες οι Περιφέρειες κατέγραψαν αύξηση το 2021 σε σχέση με το 2019.

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου καταγράφηκε αύξηση +19,2% ενώ η μέση διάρκεια παραμονής ανήλθε σε 8,6 διανυκτερεύσεις, πάνω από το μέσο όρο της χώρας, αλλά και από την περιφέρεια Κρήτης όπου η μέση διάρκεια παραμονής διαμορφώθηκε σε 8,5 διανυκτερεύσεις.

Της Βίκυς Βετουλάκη