Στην Καλαμάτα το πανελλήνιο κύπελλο Ανοικτής Θάλασσας ORC από τον Αίολο

Στην Καλαμάτα το πανελλήνιο κύπελλο Ανοικτής Θάλασσας ORC από τον Αίολο

Στην Καλαμάτα θα πραγματοποιηθεί τον προσεχή Σεπτέμβριο το Πανελλήνιο Κύπελλο Ανοιχτής Θαλάσσης ORC με διοργανωτή τον Ναυτικό Αθλητικό Σύλλογο Καλαμάτας «Ο ΑΙΟΛΟΣ» υπό την αιγίδα της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.

Το πρόγραμμα του Κυπέλλου που θα φέρει στο Μεσσηνιακό Κόλπο δεκάδες σκάφη ανοικτής θάλασσας έχει ως εξής:

Ημέρα 1, [3 Σεπτεμβρίου] – Εγγραφές – Τεχνικοί έλεγχοι

Ημέρα 2, [4 Σεπτεμβρίου] – Εγγραφές – Τεχνικοί έλεγχοι – Practice Race –

Συγκέντρωση Κυβερνητών– Τελετή Έναρξης

Ημέρα 3, [5 Σεπτεμβρίου] – Ιστιοδρομίες

Ημέρα 4, [6 Σεπτεμβρίου]- Ιστιοδρομίες

Ημέρα 5, [7 Σεπτεμβρίου]- Ιστιοδρομίες

Ημέρα 6, [8 Σεπτεμβρίου] – Ιστιοδρομίες

Ημέρα 7, [9 Σεπτεμβρίου] – Ιστιοδρομίες –Απονομή Επάθλων – Τελετή Λήξης

Σύμφωνα με την προκήρυξη οι διαδρομές μπορούν να είναι:

1) Ελεγχόμενου Στίβου (τεχνικές διαδρομές όρτσα-πρύμα, τριγώνου ή παρόμοιες)

2) Διαδρομές ανοικτής θαλάσσης, στην περιοχή του Μεσσηνιακού Κόλπου.

Δεν θα δοθεί Προειδοποιητικό Σήμα ιστιοδρομίας μετά τις 16:00 την τελευταία ημέρα της διοργάνωσης.

Έχουν προγραμματιστεί 9 ιστιοδρομίες, συμπεριλαμβανομένων 2 διαδρομών ανοικτής θαλάσσης και 7 ιστιοδρομιών ελεγχόμενου στίβου. Οι ιστιοδρομίες ελεγχόμενου στίβου θα είναι Όρτσα/Πρύμα, εκτός από την περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών, οπότε η Επιτροπή Αγώνα μπορεί να επιλέξει εναλλακτικά παράκτια διαδρομή.

Το Πανελλήνιο Κύπελλο θα είναι έγκυρο εάν ολοκληρωθούν 2 τουλάχιστον ιστιοδρομίες ελεγχόμενου στίβου και 1 διαδρομή ανοικτής θαλάσσης.

Η βαθμολογία κάθε σκάφους στη σειρά θα υπολογισθεί από το άθροισμα των βαθμολογιών του σε όλες τις ιστιοδρομίες, εξαιρουμένης της χειρότερης βαθμολογίας του ως εξής:

– Θα εξαιρεθεί η βαθμολογία της χειρότερης ιστιοδρομίας όταν έχουν πραγματοποιηθεί πέντε (5) ή περισσότερες ιστιοδρομίες. Εάν πραγματοποιηθεί μόνον μία ιστιοδρομία ανοικτής θαλάσσης, η βαθμολογία της δεν θα εξαιρεθεί.

Δεν θα γίνουν περισσότερες από τρείς (3) ιστιοδρομίες για την ίδια κλάση την ίδια ημέρα.