Στις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινά το κυνήγι

Στις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινά το κυνήγι

Από τις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινά η κυνηγετική περίοδος και για ένα ακόμη δημοφιλές θήραμα, αυτό του λαγού, που θα διαρκέσει μέχρι τη 10η Ιανουαρίου, με ρητή αναφορά τη θήρευση ενός ατόμου κατά κυνηγό και έξοδο.

Η δε έναρξη της κυνηγετικής περιόδου για τα πουλιά έγινε το Σάββατο 20 Αυγούστου. Στη λίστα περιλαμβάνονται τα ορτύκια, τα τρυγόνια, οι σιταρήθρες, οι τσίχλες, τα κοτσύφια κ.α. με αριθμό περιορισμό ανά είδος. Ειδικές διατάξεις υπάρχουν για τα τρυγόνια. Έχει θεσπιστεί ανώτατη ημερήσια κάρπωση τα 6 πουλιά ανά έξοδο, αλλά με τους κυνηγούς να υποχρεώνονται να δηλώσουν τον αριθμό τους πριν από την αναχώρηση από την περιοχή κυνηγιού μέσω κινητού τηλεφώνου, καθώς έχει τεθεί ετήσιο εθνικό όριο κάρπωσης τα 120.000 άτομα.

Όπως διευκρινίζεται στην απόφαση του υπουργείου, εάν συμπληρωθεί ο συγκεκριμένος αριθμός θα διακοπεί άμεσα το κυνήγι του συγκεκριμένου είδους.

Κατά τη διάρκεια κυνηγίου αγριόχοιρου, λαγού, μπεκάτσας, και ορτυκιού οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων.

Με βάση τη ρυθμιστική διάταξη επιτρέπεται το κυνήγι:

1.Του αγριόχοιρου από 15/9/2022 μέχρι 28/2/2023, τρεις ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη- Σάββατο-Κυριακή) με σκύλο δίωξης, σε ομάδα μέχρι δέκα κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης – χωρίς περιορισμό αγριόχοιρων – κατά ομάδα και ημερήσια έξοδο

2. Του λαγού από 15/9/2022 μέχρι 10/1/2023, τρεις ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη-Σάββατο- Κυριακή) με σκύλο δίωξης, με δικαίωμα θήρευσης μέχρι ένα λαγό ανά ημερήσια έξοδο.

3. Της αλεπούς και του πετροκούναβου από 15/9/2022 μέχρι 20/1/2023 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης, και από 21/1/2023 μέχρι 28/2/2023 χωρίς σκύλο δίωξης, καθώς και στις ζώνες διάβασης από 20/8/2022 έως 14/9/2022 το κυνήγι της αλεπούς χωρίς σκύλο δίωξης στις Περιφερειακές Ενότητες που διενεργείται πρόγραμμα εμβολιασμών.

Οι παραβάτες της διάταξης και εκείνοι κατ’ εντολήν των οποίων ενεργούν τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 287 του Ν.Δ. 86/69 του Δασικού Κώδικα, τις διατάξεις της αριθ. 414985/29-11-85 (ΦΕΚ757/1985 Τ.Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υπουργών Γεωργίας και Οικονομίας, του άρθρου 459 του Ποινικού Κώδικα, και λοιπών σχετικών διατάξεων. Τα μέσα της παρανόμου θήρας, καθώς και τα εξ αυτής προερχόμενα θηράματα, κατάσχονται και εκποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 288 του Ν.Δ 86/69.

Η διάταξη ισχύει από τη δημοσίευσή της, και λήγει την 28η/2/2023.