Αίτημα από Χριστόπουλο και Μπεχράκη για συμπερίληψη της Καλαμάτας στις Μαρτυρικές Πόλεις

Αίτημα από Χριστόπουλο και Μπεχράκη για συμπερίληψη της Καλαμάτας στις Μαρτυρικές Πόλεις

Κατά τη διάρκεια της προχθεσινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας οι δημοτικοί σύμβουλοι Γιάννης Χριστόπουλος και Σταμάτης Μπεχράκης ζήτησαν με κοινή τους παρέμβαση να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης της Καλαμάτας στο Δίκτυο των Μαρτυρικών Πόλεων. Σύμφωνα και με τους δύο, η απάντηση από το δήμαρχο ήταν μια ηχηρή σιωπή.

Ειδικότερα, αναφέρουν: «Στο προχθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο ρωτήσαμε γραπτώς το δήμαρχο Καλαμάτας σχετικά με το ομόφωνο αίτημα του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούσε στη συμπερίληψη της Καλαμάτας στις Μαρτυρικές Πόλεις.

Τόσο η γραπτή ερώτησή μας όσο και οι προφορικές παρεμβάσεις μας αναφέρθηκαν στην πορεία του αιτήματος, την παρακολούθηση της υπόθεσης, την απουσία ενημέρωσης του Συμβουλίου μέχρι σήμερα και, τέλος, ρωτήσαμε ποιες προτάσεις έχουν υποβληθεί εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής-αν έχουν υποβληθεί τέτοιες -, για δυσκολίες που τυχόν ανέκυψαν και σε τι ενέργειες θα προβεί σε κάθε περίπτωση από εδώ και στο εξής. Υπενθυμίσαμε σχετικά εγκαίρως και γραπτώς τη Δημοτική Αρχή για τα ακόλουθα:

Στις 4 Αυγούστου 2017 κατατέθηκε από τον τότε δήμαρχο Καλαμάτας, Π. Νίκα, προς τον υπουργό Εσωτερικών, Π. Σκουρλέτη, το με αριθμό πρωτοκόλλου εξερχομένου 34171/3.8.2017 αίτημα του Δήμου Καλαμάτας για “Συμπερίληψη της Καλαμάτας στις Μαρτυρικές Πόλεις της περιόδου 1941-1944”, βάσει του άρθρου 18 παρ. 5 του νόμου 2503/1997, σε συνέχεια της από 18/5/2017 και με αριθμό 254 ομόφωνης σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας (ΑΔΑ:Ψ6Ι7ΩΕΕ-ΕΗ4).

Παράλληλα την ίδια εκείνη ημέρα επιδόθηκε από τον τότε δήμαρχο

Καλαμάτας προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας το ανωτέρω αίτημα με αριθμό πρωτοκόλλου εξερχομένου 34168/3.8.2017.

Για το ανωτέρω αίτημα, λαμβανομένου υπ’ όψιν και του 5ετούς χρονικού διαστήματος που έχει μεσολαβήσει από την κατάθεσή του και μη ενημέρωσης, ζητήσαμε την αναλυτική ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αποδοχή ή μη του αιτήματος ή για την όποια άλλη εξέλιξη θετική ή αρνητική έχει προκύψει, τα σχετικά έγγραφα που έχουν αποσταλεί -αν έχουν αποσταλεί- από την αρμόδια επιτροπή. Εκφράζουμε, τέλος την ανησυχία μας για τη μη παρακολούθηση του αιτήματος».
Α.Π.