Αποκατάσταση του πέτρινου δίτοξου γεφυριού μεταξύ Καρβελίου και Λαδά

Αποκατάσταση του πέτρινου δίτοξου  γεφυριού μεταξύ Καρβελίου και Λαδά

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του 2023 θα ενταχθεί από το υπουργείο Πολιτισμού το έργο που αφορά στην αποκατάσταση φθορών στο χαρακτηρισμένο ως μνημείο πέτρινο δίτοξο γεφύρι που ενώνει τα χωριά Καρβέλι και Λαδά, στην ορεινή περιοχή του Ταϋγέτου, στο Δήμο Καλαμάτας.

Αυτό γνωστοποιεί με έγγραφό της προς τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Παναγιώτη Νίκα, η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νότιου Ιονίου.

Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στο εν λόγω έγγραφο, η πιο πάνω υπηρεσία θα προϋπολογίσει “κατόπιν αυτοψίας τις άμεσα απαιτούμενες εργασίες και θα εντάξει το εν λόγω έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για το έτος 2023, ζητώντας την άμεση χρηματοδότηση αυτού”.

Σημειώνεται ακόμα ότι “το παλαιό δίτοξο πέτρινο γεφύρι, το οποίο βρίσκεται επί του χειμάρρου Δαφναίου, μεταξύ των οικισμών Καρβέλι και Λαδά, έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο με απόφαση του υπουργείου πέρυσι τον Οκτώβριο, λόγω της ιδιαίτερης κατασκευής του και αποτελεί ένα ενδιαφέρον δείγμα της αρχιτεκτονικής και της τεχνικής στην κατασκευή γεφυριών, καθώς και διότι αποτελεί σημείο αναφοράς για τους κατοίκους της περιοχής. Έχει οριστεί και μία ζώνη προστασίας 50 μέτρων περιμετρικά του γεφυριού, προκειμένου να επιτευχθεί η προβολή, η ανάδειξη και η προστασία του μνημείου”.