ΔΕΥΑ Τριφυλίας: Πόσα και ποια τα «εντέλλεσθε» από 1η Σεπτεμβρίου 2019;

ΔΕΥΑ Τριφυλίας: Πόσα και ποια τα «εντέλλεσθε» από 1η Σεπτεμβρίου 2019;

Πόσα και ποια τα Χ.Ε.Π. ύστερα από δικαστικές αποφάσεις από το 2011;

«Στοιχεία για πληρωμές: α) με εντολές (εντέλλεσθε) αναπληρώτριας διευθύντριας, προέδρου και Δ.Σ., β) με διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις χωρίς τα νόμιμα παραστατικά από τη σύσταση της ΔΕΥΑΤ μέχρι σήμερα, γ) με διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις χωρίς τα νόμιμα παραστατικά από 1/1/2011 μέχρι τη σύσταση της ΔΕΥΑΤ» είναι το θέμα εγγράφου των δημοτικών συμβούλων της «Ανεξάρτητης Δημοτικής Συνεργασίας», Δημήτρη Δριμή και Γιάννη Παρασκευόπουλου, προς το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Τριφυλίας, με κοινοποίηση στον πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΤ και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Στο έγγραφο αναγράφεται: «Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε: α) πόσα και ποια τιμολόγια έχουν πληρωθεί με εντολές (εντέλλεσθε) αναπληρώτριας διευθύντριας, προέδρου ή και Διοικητικού Συμβουλίου από 1η Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι και σήμερα. Ποιος ο αριθμός του κάθε χρηματικού εντάλματος και η αιτιολογία πληρωμής του. Ποιο το οικονομικό ύψος του καθενός και ποιο το συνολικό ποσό πληρωμών, β) πόσα και ποια χρηματικά εντάλματα έχουν πληρωθεί με διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις, χωρίς να διαθέτουν τα προβλεπόμενα παραστατικά (αποφάσεις ανάθεσης από τα αρμόδια όργανα, συμφωνητικά, παραλαβές κ.α.) από τη σύσταση της ΔΕΥΑΤ (ΦΕΚ Β΄/3554/30-12-2014), μέχρι σήμερα. Ποια έργα, υπηρεσίες και προμήθειες αφορούν. Ποιο το επιμέρους και ποιο το συνολικό ύψος πληρωμών των παραπάνω, γ) τα ίδια με τα παραπάνω (σημείο β) για τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κυπαρισσίας (ΔΕΥΑΚΥ) από 1ης/ 1/2011 μέχρι τη σύσταση της ΔΕΥΑΤ».

Του Ηλία Γιαννόπουλου