Μνημόνιο συνεργασίας Νοσοκομείου Καλαμάτας με Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Μνημόνιο συνεργασίας Νοσοκομείου Καλαμάτας με Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Μνημόνιο συνεργασίας για 5 χρόνια υπογράφουν το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας για την εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας, προκειμένου ως απόφοιτοι να είναι σε θέση να προσφέρουν ασφαλή και υψηλής ποιότητας διατροφική φροντίδα στο σύνολο των χώρων φροντίδας υγείας.

Το πανεπιστήμιο και το νοσοκομείο συμφωνούν στη διαμόρφωση ενός πλαισίου εκπαιδευτικής συνεργασίας, προκειμένου να συμβάλλουν μέσω κοινών ενεργειών στην ομαλή και επιτυχή πραγματοποίηση της πρακτικής και κλινικής άσκησης των φοιτητών του τμήματος στο χώρο του νοσοκομείου.

Η πρακτική άσκηση θα αφορά στα μαθήματα «Κλινική Διαιτολογία», «Διατροφή» και «Κλινική Διατροφή».

Άλλες δράσεις που θα μπορούν να αναπτύξουν, βάσει του μνημονίου που θα υπογράψουν, είναι:

-Εγκαθίδρυση συνεργασίας σε τομείς που υπάρχει κοινό επιστημονικό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό ενδιαφέρον με γνώμονα την αριστεία

-Αποστολή και υποδοχή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών για πρακτική άσκηση και έρευνα στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό

-Διοργάνωση σειράς διαλέξεων, διδασκαλία μαθημάτων και σεμιναριακών φροντιστηρίων

-Διοργάνωση και ανάπτυξη μαθημάτων εξ αποστάσεως μέσω διαδικτύου

-Διαμόρφωση πλαισίου που θα ενισχύει την έρευνα  σε τομείς ειδικού ενδιαφέροντος

-Υποβολή κοινών ερευνητικών προτάσεων

-Οργάνωση κοινών επιστημονικών δραστηριοτήτων.

Β.Β.