Νέος διαγωνισμός για το υδατοδρόμιο της Καλαμάτας

Νέος διαγωνισμός για το υδατοδρόμιο της Καλαμάτας

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να συζητηθεί σε συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας η κατάρτιση της νέας διακήρυξης που θα αφορά στο δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση χρήσης χερσαίου χώρου του χωροθετημένου υδατοδρομίου στη δυτική προκυμαία στο λιμάνι Καλαμάτας.

Όπως απάντησε, ερωτώμενος, ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, Μιχάλης Αντωνόπουλος, ο νέος διαγωνισμός θα είναι προσαρμοσμένος στα νέα δεδομένα της σχετικής νομοθεσίας και στόχος είναι να κινηθούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες το συντομότερο δυνατόν.

Τροποποίηση
Σημειώνεται ότι στα τέλη Αυγούστου πραγματοποιήθηκε ο διαγωνισμός που είχε προκηρυχθεί, αλλά παρότι  υπήρχε ενδιαφέρον από εταιρείες, κηρύχθηκε άγονος, προκειμένου να υπάρξουν προσαρμογές στα νέα δεδομένα.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχει εκδοθεί άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου στην Καλαμάτα με σχετική ΚΥΑ από τον Ιούνιο και πλέον, όταν προκύψει ανάδοχος, θα εκκινήσει η διαδικασία για την έκδοση άδειας λειτουργίας και την υλοποίηση  των απαιτούμενων υποδομών.

Όπως σημείωσε ο κ. Αντωνόπουλος, τον Ιούλιο ψηφίσθηκε ο νόμος 4964 του 2022 «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις».

Το δε άρθρο 131, του νόμου αυτού, έχει τίτλο «Παραχώρηση με αντάλλαγμα χρήση χώρων Ζώνης Λιμένα – Παραχώρηση χρήσης χώρου Ζώνης Λιμένα για ίδρυση υδατοδρομίου – Τροποποίηση άρθρου 24 ν. 2971/2001».

Διαγωνισμός
Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου εξήγησε ότι ο διαγωνισμός πρέπει να προσαρμοσθεί στις τροποποιήσεις που προβλέπει η νέα πλέον νομοθεσία και να δημοσιευθεί εκ νέου.

Μία από τις αλλαγές που προβλέπει ο νέος νόμος είναι ότι, εφόσον η παραχώρηση αφορά έργο ή δραστηριότητα που απαιτεί έγκριση περιβαλλοντικών όρων, ακολουθείται υποχρεωτικά η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Ο διαγωνισμός έχει ως αντικείμενο την παραχώρηση έναντι οικονομικού ανταλλάγματος χώρου στον οποίο έχει χωροθετηθεί το υδατοδρόμιο Καλαμάτας με την παράλληλη υποχρέωση του πλειοδότη – παραχωρησιούχου να προβεί με αποκλειστική του μέριμνα και δαπάνη στις απαραίτητες ενέργειες για την κατασκευή και λήψη άδειας λειτουργίας του υδατοδρομίου.

Ο χώρος θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου, απαγορευομένης ρητώς πάσης άλλης χρήσης του τμήματος αυτού υπό του παραχωρησιούχου.

Της Βίκυς Βετουλάκη