Πριν 94 χρόνια


ΤΗΝ 16ην τρέχοντος η 18έτις Μαρία Χρ. Αναγνωστοπούλου εξ Οσμάναγα αφήρεσεν ένα ζεύγος γυναικείων υποδημάτων καινουργών εκ του υποδηματοποιείου Γεωργίου Παγώνη εν Κυπαρισσία. Η δράστις συνελήφθη αμέσως κατόπιν υπό των αστυνομικών οργάνων, κατεσχέθησαν δε και τα κλοπιμαία παραδοθέντα εις τον δικαιούχον.

-ΥΠΟ των αστυνομικών οργάνων Σιδηροκάστρου συνελήφθη ο Ανδρέας Ιω. Θανασάς, κάτοικος Αυλώνος, διότι αφήρεσεν ένα πρόβατον του Αδαμαντίου Κανελλοπούλου.

-ΑΓΝΩΣΤΟΙ εισελθόντες εις το παρά την μονήν Βουλκάνου ποιμνιοστάσιον του Σταύρου Δρακοπούλου αφήρεσαν 8 πρόβατα. Παρά του αστυνομικού σταθμάρχου Μελιγαλά ενεργούνται τα δέοντα προς ανακάλυψιν των δραστών.

-ΣΥΝΕΛΘΟΥΣΑ χθες η επιτροπή διατιμήσεων απεφάνθη υπέρ της μη επί του παρόντος διατιμήσεως του πάγου, θεωρηθείσης ως ουχί σκοπίμου και εκανόνισε την τιμήν των κάτωθι κρεάτων ως εξής: Αμνού ημεδαπής δρχ. 42 κατ’ οκάν, αμνού αλλοδαπής 38 κατ’ οκάν, εριφίου ημεδαπής 38 κατ’ οκάν, εριφίου αλλοδαπής δρχ. 36 κατ’ οκάν, ζυγουρίου, βετουλίου και μιλιωρίου ημεδαπής 32 δρχ. και αλλοδαπής 30. Μόσχου μέχρι 6 μηνών και 2 οδόντων δρχ. 36, δαμαλίου ήτοι μέχρις 6 οδόντων 32 και βοείου ήτοι πέραν των 6 οδόντων 28 δραχμάς κατ’ οκάν.