Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΥΠΟ του Αστυνομικού Σταθμού Παραλίας συνελήφθη φέρων περίστροφον ο Παν. Καλαμαράς. Παραπεμφθείς εις το αυτόφωρον Πλημμελειοδικείον κατεδικάσθη εις 15ήμερον φυλάκισιν και 600 δραχμών χρηματικόν πρόστιμον.

-ΠΑΡΑ του ιδίου Σταθμού συνελήφθη ο Αναστάσιος Τσιμικλής, κατηγορούμενος επί υπεξαιρέσει 4.000 δραχμών εις βάρος του διασαφηστικού γραφείου Κανέλλη και παρεπέμφθη εις τον Εισαγγελέα. Ομοίως υπό της υπηρεσίας καταδιώξεως συνελήφθη και παρεπέμφθη εις τον Εισαγγελέα ο φυγόποινος Γεώργιος Γκλεζάκος.

-Ο εργοστασιάρχης Ποτοποιίας Αθανάσιος Τριαντάφυλλος ειδοποιεί την πολυπληθή ανά τας Καλάμας και την Μεσσηνίαν πελατείαν του ότι μετέφερε το εργοστάσιον ποτοποιίας παρά την πλατείαν 23ης Μαρτίου (επί της οδού Αναγνωσταρά) πλησίον φαρμακείου του Θεμ. Κουτσομητοπούλου. Εκεί πλην των άλλων ποτών θα ευρίσκουν πάντοτε οι πελάται του καταστήματος διαρκή παρακαταθήκην των γνησιωτέρων λουκουμίων Σύρου της καλυτέρας μάρκας και ύδωρ Λουτρακίου.