Συνεργασία ΜΟΔ ΑΕ με Δήμο Δυτικής Μάνης για έργο ύδρευσης 3,5 εκατ. ευρώ

Συνεργασία ΜΟΔ ΑΕ με Δήμο Δυτικής Μάνης για έργο ύδρευσης 3,5 εκατ. ευρώ

Προγραμματική σύμβαση με τη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟ∆) Α.Ε. θα υπογράψει ο Δήμος Δυτικής Μάνης, προκειμένου να υλοποιήσει το έργο «Αντικατάσταση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης λόγω παλαιότητας και αμιάντου από πηγές Βυρού έως Κοινότητα Πύργου».

Το έργο είναι προϋπολογισμού 3.470.000 ευρώ και ο Δήμος ζήτησε την τεχνική υποστήριξη από τη ΜΟΔ, καθώς δε διαθέτει συγκροτημένη Τεχνική Υπηρεσία.

Η χρηματοδότηση θα γίνει μέσω των πιστώσεων του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ η διάρκεια υλοποίησης είναι 18 μήνες.

Έργο
Όπως προβλέπεται στην προγραμματική σύμβαση που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα υλοποιηθεί αφορά στην κατασκευή/αντικατάσταση του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης δύο ξεχωριστών κλάδων του Δήμου Δυτικής Μάνης.

Ο πρώτος κλάδος έχει ως αρχή την υδροληψία στις πηγές Βυρού και πέρας τον οικισμό του Πύργου.

Ειδικότερα, έχει χαραχθεί και μελετηθεί υδραυλικά η όδευση του κύριου αγωγού μεταφοράς που πρόκειται να υδρεύσει τα χωριά των δυτικών υπωρειών του Ταϋγέτου νότια του Βυρού με κατάλληλες διακλαδώσεις.

Με την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων αναμένεται να υδροδοτηθούν επαρκώς, καταρχάς, οι οικισμοί Αγίας Σοφίας, Πετροβουνίου, Λάκκου, Προαστίου, Λεύκτρου, Νεοχωρίου και Πύργου. Δευτερευόντως από υφιστάμενο φρεάτιο φόρτισης στα δυτικά του οικισμού Πύργου και δια μέσω του υφιστάμενου εξωτερικού υδραγωγείου αναμένεται να ενισχυθεί η υδροδότηση και των οικισμών Ρίγκλια, Πλάτσα, Νομιτσή, Κούμανι, Θαλάμες, Πλάτανος, Λαγκάδα και Άγιος Νίκων.

Η ορθή λειτουργία του τμήματος αυτού του εξωτερικού υδραγωγείου του Δήμου Δυτικής Μάνης είναι εξαιρετικά κρίσιμη για την υδροδότηση σημαντικού αριθμού οικισμών του.

Έως τη Μηλιά
Ο δεύτερος κλάδος έχει ως αρχή την υδροληψία στην πηγή «Γουδέλη» και πέρας τον οικισμό της Μηλιάς.

Ειδικότερα, έχει χαραχθεί και μελετηθεί υδραυλικά η όδευση ενός αγωγού μεταφοράς από την πηγή «Γουδέλη» έως την υφιστάμενη δεξαμενή του οικισμού Μηλιάς.

Εκτός από τον οικισμό της Μηλιάς δύναται να υδροδοτηθούν οι νοτιοδυτικοί οικισμοί του Δήμου Δυτικής Μάνης, Κυβέλεια και Πλάτσα, δια μέσω υφιστάμενου ή/και νέου εξωτερικού υδραγωγείου.

Το έργο είναι αναγκαίο για την άρση των προβλημάτων που υπάρχουν στον εξωτερικό αγωγό λόγω παλαιότητας, αλλά και λόγω επικινδυνότητας από τον αμίαντο στους σωλήνες.

Με αυτό θα επιτευχθεί βέλτιστη αξιοποίηση της παροχετευτικότητας των δύο σημείων υδροληψίας και θα εξοικονομηθεί σημαντικό ποσό ενέργειας από τη μείωση της λειτουργίας των αντλιοστασίων, τα οποία σήμερα υπερλειτουργούν εξαιτίας των διαρροών.

Σκοπός του έργου είναι η προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Εμμέσως θα ενισχυθεί η ελκυστικότητα της περιοχής και το οικιστικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, με προσδοκώμενα αποτελέσματα την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας και την αύξηση του τοπικού (και συνακόλουθα του περιφερειακού) ΑΕΠ.

Καθώς ο Δήμος δε διαθέτει κατάλληλα συγκροτημένη Τεχνική Υπηρεσία, κρίθηκε αναγκαία η συνεργασία με την ΜΟ∆ ΑΕ, διότι διαθέτει ικανό αριθμό τεχνικών στελεχών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Δυτικής Μάνης και έχει δημιουργήσει Τεχνική Υπηρεσία με τμήματα μελετών και έργων, προκειμένου να μπορεί να ασκήσει ρόλο αναθέτουσας αρχής και διευθύνουσας υπηρεσίας για μελέτες και έργα αδύναμων φορέων.

Της Βίκυς Βετουλάκη