Ξεκινούν τα πρόστιμα για την ψηφιακή κάρτα

Ξεκινούν τα πρόστιμα για την ψηφιακή κάρτα

Από την 1η Νοεμβρίου ξεκινάει η απογραφή για το σύνολο των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, ενώ από την 1η Οκτωβρίου οι έλεγχοι από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας θα οδηγούν και στην επιβολή προστίμων σε πιθανές παραβάσεις για τη χρήση της ψηφιακής κάρτας σε τράπεζες και μεγάλα σούπερ μάρκετ, όπου ήδη το ποσοστό εφαρμογής του μέτρου αγγίζει το 95%. Πλέον ξεκινάει η δεύτερη φάση, προκειμένου έως τα τέλη του 2023 η ψηφιακή κάρτα να εφαρμόζεται από όλες τις επιχειρήσεις όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα.

Αναλυτικά, όπως σημειώνει ρεπορτάζ της Καθημερινής, η δεύτερη φάση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας ξεκινάει από τη διαδικασία απογραφής του συνόλου των εργαζομένων μισθωτής εξαρτημένης εργασίας. Διαδικασία που μετατέθηκε για την 1η Νοεμβρίου (από την 1η Οκτωβρίου που αρχικά είχε ανακοινωθεί). Η απόφαση μετάθεσης ελήφθη γιατί από 1ης έως 31 Οκτωβρίου διαρκεί η ηλεκτρονική υποβολή από τις επιχειρήσεις του ετήσιου πίνακα προσωπικού (έντυπο Ε4), με όλα τα στοιχεία για τους εργαζομένους που απασχολούν, στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη».

Ετσι, η απογραφική διαδικασία της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας, από όλες τις επιχειρήσεις-εργοδότες της χώρας και για το σύνολο των εργαζομένων τους, με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του δανειζόμενου προσωπικού, θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 1ης και 30 Νοεμβρίου. Στόχος είναι να εμφανίζεται άμεσα, στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη», το προγραμματισμένο ωράριο απασχόλησης ανά εργαζόμενο, παράρτημα ή επιχείρηση σε ψηφιακή μορφή ημερολογίου.

Συγκεκριμένα, ψηφιακά, με τη μορφή ημερολογίου, θα παρακολουθείται η οργάνωση του χρόνου εργασίας, τα προγραμματισμένα ωράρια, οι δηλωθείσες υπερωρίες, η χορήγηση αδειών κ.ά. Μάλιστα, μέσω της εφαρμογής myergani mobileapp καθώς και μέσα από το myergani web portal (https://myergani.gov.gr), το ψηφιακό ημερολόγιο θα είναι άμεσα διαθέσιμο και στον εργαζόμενο.

Να σημειωθεί ότι η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι σε πλήρη εφαρμογή από τον περασμένο Ιούλιο σε τράπεζες και σούπερ μάρκετ που απασχολούν περισσότερους από 250 εργαζομένους, με ποσοστό εφαρμογής 94,74%.

Το ποσοστό εφαρμογής στα σούπερ μάρκετ είναι 95,93%, καθώς την κάρτα χρησιμοποιούν 84.622 εργαζόμενοι σε σύνολο 88.209 (89.107 μείον 898 εργαζόμενοι σε θέσεις ευθύνης). Σε πέντε αλυσίδες το ποσοστό φθάνει στο 100%.

Στις τράπεζες την ψηφιακή κάρτα εργασίας χρησιμοποιούν 26.598 εργαζόμενοι σε σύνολο 29.181 (32.206 μείον 3.025 που κατέχουν θέσεις ευθύνης), δηλαδή ποσοστό 91,15%. Σε 14 πιστωτικά ιδρύματα το ποσοστό εφαρμογής είναι 100%.

Το γεγονός ότι το ποσοστό εφαρμογής δεν έχει φθάσει ακόμη στο 100% οφείλεται κυρίως στην εφαρμογή, ιδιαίτερα στις τράπεζες, συστήματος εξ αποστάσεως εργασίαςτηλεργασίας, στην εφαρμογή σχημάτων εθελουσίας εξόδου (για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η διαδικασία ενημέρωσης του Π.Σ. «Εργάνη» ως προς τις λύσεις των αντίστοιχων συμβάσεων εργασίας), σε περιπτώσεις μακροχρόνιων αδειών, καθώς και στο γεγονός ότι ελάχιστες επιχειρήσεις δεν έχουν προχωρήσει ακόμη στην εφαρμογή του μέτρου.

moneyreview.gr