Αναγκαιότητα αύξησης κρατικής επιδότησης ρεύματος για τα ελαιοτριβεία

Αναγκαιότητα αύξησης κρατικής  επιδότησης ρεύματος για τα ελαιοτριβεία

Την «αναγκαιότητα αύξησης της κρατικής επιδότησης ρεύματος, μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης, για τα ελαιοτριβεία εντός της ελαιοκομικής περιόδου» θέτει σε παρέμβασή του εκ μέρους του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Πελοποννήσου ο πρόεδρος Φώτιος Δαμούλος, απευθυνόμενος προς τους υπουργούς Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με κοινοποίηση σε βουλευτές Πελοποννήσου, περιφερειάρχη Πελοποννήσου, ΚΕΕΕ/Επιμελητήρια και ΓΣΕΒΕΕ-ΕΣΕΕ.

Αναλυτικά σημειώνεται: «Αξιότιμοι κύριοι υπουργοί,

η ενεργειακή κρίση που βιώνουμε επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα στην οικονομία. Με την παρούσα επιστολή μας θέλουμε να επισημάνουμε τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονεί η κρίση αυτή για τον κλάδο παραγωγής του εθνικού μας προϊόντος, του ελαιολάδου. Είναι γνωστή η μεγάλη οικονομική και κοινωνική σημασία της παραγωγής και εξαγωγής αυτού του προϊόντος, αφού συμβάλλει σημαντικά στο ΑΕΠ της χώρας μας, με περίπου 1 δισ. ευρώ, είναι άμεσα εξαγώγιμο και συμβάλλει θετικά στο εμπορικό ισοζύγιο. Συμβάλλει, επίσης, στο εισόδημα 500.000 περίπου ιδιοκτητών ελαιοδέντρων, 1.300 ελαιοτριβείων, 32 πυρηνελαιουργείων και περίπου 600 τυποποιητηρίων, καθώς και του ανθρώπινου δυναμικού που εργάζεται στους ελαιώνες και στις ανωτέρω επιχειρήσεις. Η χώρα μας είναι η 3η σε μέγεθος χώρα παραγωγής ελαιολάδου στον κόσμο, με μέσο όρο παραγωγής 300.000 τόνους ανά έτος. Φέτος η παραγωγή αναμένεται να είναι αυξημένη κατά 30.000 τόνους.

Τα ελαιοτριβεία λειτουργούν εποχικά και η ελαιοκομική περίοδος έχει ξεκινήσει σε μια συγκυρία αρνητική, αναφορικά με τα έξοδα λειτουργίας τους και ιδιαίτερα το ενεργειακό κόστος, που θα τα οδηγήσει σε αδιέξοδο, στο οποίο θα συμπαρασύρουν αγρότες και όλες τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που στηρίζονται στη δική τους παραγωγή εντός της παραγωγικής αλυσίδας, γεγονός που θα έχει επιπτώσεις συνολικά στην οικονομία της χώρας μας. Συγκεκριμένα:

•Έως το 2019 το πραγματικό ενεργειακό κόστος για τα Γ22 βιοτεχνικά Τιμολόγια, όπως αυτά των ελαιοτριβείων, τα οποία έχουν συμφωνημένη ισχύ μεγαλύτερη από 35 KVA, πριν από τις αυξήσεις, ήταν 0,078 ευρώ/KWh (στο παράδειγμα χρησιμοποιείται η τιμή ενός αντιπροσωπευτικού Παρόχου το Δεκέμβριο 2019)

•Μετά τον υπολογισμό της απαραίτητης ενέργειας σε KWh αλλά και των λοιπών ρυθμιζόμενων χρεώσεων (ΔΕΔΔΗΕ κ.λπ.) για την παραγωγή ενός τόνου ελαιοκάρπου, το κόστος ρεύματος σε ευρώ έως το 2019 για ένα ελαιοτριβείο ανά τόνο παραγόμενου ελαιόκαρπου προκύπτει ότι ήταν περίπου 10 ευρώ ο τόνος.

•Σήμερα το ενεργειακό κόστος έχει εκτιναχθεί σε 0,80 ευρώ/KWh. Υπολογιζόμενης της επιδότησης, η οποία για το μήνα Σεπτέμβριο ήταν 0,34 ευρώ /KWh, η τελική τιμή είναι περίπου 0,80 – 0,34 = 0,46 ευρώ /KWh (στο παράδειγμα χρησιμοποιείται η τιμή ενός αντιπροσωπευτικού Παρόχου). Σημειώνεται ότι υπάρχουν και πάροχοι όπου η τελική τιμή μετά την επιδότηση έφτασε έως 0,60/KWh. Έτσι, σήμερα, μετά την αύξηση των τιμολογίων ρεύματος, το κόστος για ένα ελαιοτριβείο ανά τόνο παραγόμενου ελαιόκαρπου θα κυμαίνεται από 10 ευρώ που ήταν το 2019 σε 60 έως 80 ευρώ ο τόνος, ανάλογα με τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας. Η μεταβολή αυτή είναι της τάξεως από 600% έως 700% χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αύξηση στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις (ΔΕΔΔΗΕ κ.λπ.) αφού υπολογίζεται μόνο η αύξηση στην καταναλισκόμενη ενέργεια (Kwh).

•Έως το 2019 ο μέσος όρος αμοιβής ενός ελαιοτριβείου ήταν περίπου 70 ευρώ ανά τόνο ελαιοκάρπου (συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων). Με τις σημερινές αυξήσεις στο κόστος ενέργειας η αμοιβή του ελαιοτριβείου (χωρίς να υπολογιστεί καμία άλλη αύξηση π.χ. σε υλικά, εργατικά κ.λπ.), θα πρέπει να αυξηθεί από 130 έως 150 ευρώ ανά τόνο ελαιοκάρπου κι αν υπολογιστούν και οι υπόλοιπες αυξήσεις, το εκθλιπτικό δικαίωμα θα πρέπει να φθάσει έως 180 ευρώ ανά τόνο ελαιοκάρπου, το οποίο σε τιμές παραγόμενου ελαιολάδου θα προσεγγίσει ποσοστό άνω του 25% με 30%, αμοιβή που ο παραγωγός θα αδυνατεί να καταβάλει, αφού το εισόδημα που θα αντλήσει από την πώληση του ελαιολάδου θα φθάσει οριακά να καλύψει τα δικά του έξοδα συγκομιδής. Αυτό ενέχει το σοβαρό κίνδυνο να μη συγκομιστούν μεγάλες ποσότητες ελαιοκάρπου.

Προσθέτοντας στα ανωτέρω και τα λοιπά προβλήματα του κλάδου όπως η έλλειψη εργατικών χεριών, τα υψηλά ημερομίσθια και το κόστος παραγωγής τόσο στο χωράφι όσο και στο ελαιοτριβείο οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια σε αδιέξοδο για την παραγωγή και προώθηση του βασικού προϊόντος της ελληνικής οικονομίας με όλα τα παρελκόμενα για τη συνολική μας οικονομία και την τύχη αγροτών και επαγγελματιών του κλάδου.

Αξιότιμοι κύριοι υπουργοί, για την αποφυγή της καταστροφής του κλάδου παραγωγής ελαιολάδου και της ελληνικής οικονομίας είναι αναγκαία η πολιτική βούληση άρσης όλων των ανωτέρω συνεπειών της αύξησης του κόστους ενέργειας μέσω:

1. Της εξίσωσης της επιδότησης ρεύματος των ελαιοτριβείων τουλάχιστον με εκείνη των αρτοποιείων και της βιομηχανίας και βιοτεχνίας άρτου και για χρονική περίοδο ίση με το πεντάμηνο της ελαιοσυγκομιδής (που αναλόγως με την περιοχή, είναι από τον Οκτώβριο έως το Φεβρουάριο) για τις επιχειρήσεις που έχουν στη δραστηριότητά τους είτε ως κύρια είτε ως δευτερεύουσα δραστηριότητα τον ΚΑΔ του ελαιοτριβείου (10412302/Υπηρεσίες έκθλιψης ελαιοκάρπου και άλλων ελαιούσχων σπόρων και τυχόν άλλοι συναφείς ΚΑΔ).

Η κρατική επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης, ανεξαρτήτως ισχύος παροχής, να ανέλθει τουλάχιστον σε 0,604 ευρώ/KWh – ποσό που έχει εγκριθεί ως επιδότηση ρεύματος για τα αρτοποιεία και τις βιοτεχνίες, βιομηχανίες άρτου κατά το μήνα Σεπτέμβριο – έτσι ώστε το κόστος ρεύματος για την ελαιοποίηση του καρπού να φτάσει στα επίπεδα τουλάχιστον 0,078 ευρώ/KWh. Η λύση αυτή είναι αντικειμενική και απολύτως υλοποιήσιμη. Θα είναι δε αποτελεσματική αν δεν υπάρξουν άλλες αιφνιδιαστικές καταστάσεις στην παγκόσμια αγορά, γεγονός που πρέπει να αντιμετωπιστεί εκ νέου.

2. Επειδή ο ελαιόκαρπος που προορίζεται για την παραγωγή ελαιολάδου είναι φυσικό προϊόν που δεν αποθηκεύεται, σε περίπτωση που υπάρξουν προβλήματα επάρκειας και χρειασθεί να εφαρμοστεί Σχέδιο Προληπτικής Δράσης για περιορισμό στην κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας, τα ελαιοτριβεία σε όλη την επικράτεια πρέπει να ενταχθούν στους κατά Προτεραιότητα τροφοδοτούμενους Καταναλωτές, αφού λειτουργούν εποχικά και με μεγάλο φόρτο εργασίας, λόγω ακριβώς της συγκέντρωσης παραγωγής σε λίγο χρόνο.

Αν δεν παρθούν άμεσα μέτρα για την προστασία του προϊόντος, η φετινή ελαιοκομική περίοδος θα οδηγηθεί σε καταστροφή, παρόλο που η ευνοϊκή σύμπτωση μεγάλης παραγωγής με ικανοποιητικές τιμές θα αποτελούσε την ελπίδα ανάκαμψης του κλάδου και της ελληνικής οικονομίας.

Με την πεποίθηση ότι θα υιοθετήσετε τις παραπάνω προτάσεις μας σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη θετική σας ανταπόκριση».