Από 31 Οκτωβρίου ξεκινά το κυνήγι στη νήσο Σαπιέντζα

Από 31 Οκτωβρίου ξεκινά  το κυνήγι στη νήσο Σαπιέντζα

Εκδόθηκε η ρυθμιστική απόφαση χωρίς αυξήσεις στις τιμές

Εγκρίθηκε από το διευθυντή Δασών Μεσσηνίας, Γιώργο Σωτηρόπουλο, το φετινό πρόγραμμα κυνηγίου της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής Νήσου Σαπιέντζας στη Μεθώνη για την κυνηγετική περίοδο 2022-2023.

Το κυνήγι ξεκινά τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου και τελειώνει την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022.

Οι ημέρες κυνηγίου ορίζονται κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, ενώ το κυνήγι δύναται να αρχίζει μία ώρα μετά την ανατολή του ηλίου και τελειώνει στις 2.00 μετά το μεσημέρι.

Έκδοση άδειας

Για να κυνηγήσει κάποιος στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή Σαπιέντζας απαιτούνται:

Η κατοχή κοινής άδειας κυνηγίου ήτοι: Γενικής, Περιφερειακής, Τοπικής που να ισχύει και για το Νομό Μεσσηνίας. Επίσης, η απόκτηση της ειδικής άδειας για το κυνήγι στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή.

Για την απόκτηση της ειδικής άδειας για το κυνήγι στην Ε.Κ.Π. πρέπει ο ενδιαφερόμενος κυνηγός, αυτοπροσώπως ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, να υποβάλλει στο Δασαρχείο Καλαμάτας:

-Αίτηση με τα στοιχεία του (επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας, Αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, Αριθμό άδειας κυνηγίου και είδος αυτής) και την ημερομηνία που επιθυμεί να κυνηγήσει, καθώς και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας

-Φωτοτυπία της Αδείας Θήρας. Οι αλλοδαποί κυνηγοί προσκομίζουν και μεταφρασμένη την άδεια κυνηγίου της χώρας τους

-Το απαιτούμενο χρηματικό ποσό και το παραστατικό καταβολής του μισθώματος για τη μεταφορά του από και προς τη νήσο με το συμβεβλημένο σκάφος.

Τιμές άδειας

Η τιμή της Ειδικής Άδειας καθορίζεται ως εξής:

-Για τους Μεσσήνιους κυνηγούς 35 ευρώ

-Για τους λοιπούς Έλληνες κυνηγούς, τους υπηκόους χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους υπηκόους ξένων κρατών (εκτός Ε.Ε.) που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας, 50 ευρώ

-Για τους υπηκόους ξένων κρατών εκτός Ε.Ε. 100 ευρώ.

Οι τιμές των ειδικών αδειών επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%. Η ειδική άδεια ισχύει για μία μόνο ημέρα κυνηγίου. Οι κυνηγοί υπήκοοι ξένων κρατών (εκτός Ε.Ε.) εκτός από την ειδική άδεια οφείλουν να εφοδιασθούν με γενική άδεια κυνηγίου που εκδίδεται από το Δασαρχείο Καλαμάτας, καταβάλλοντας τα αντίστοιχα τέλη όπως αυτά ορίζονται με την ετήσια απόφαση ρύθμισης θεμάτων Θήρας του υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, τα οποία διαμορφώνονται ως εξής: Μέχρι 15 ημέρες 60 ευρώ και μέχρι 2 μήνες 120 ευρώ. Επιπλέον απαιτείται η προσκόμιση ασφαλιστηρίου συμβολαίου που να καλύπτει τον κυνηγό σε περίπτωση κυνηγετικού ατυχήματος στη χώρα μας.

Τιμές θηραμάτων

Η διεξαγωγή του κυνηγίου μέχρι και την 1η Δεκεμβρίου θα γίνεται μόνο κατά ομάδες με την παρουσία εντεταλμένου οργάνου. Κάθε ημέρα κυνηγίου μπορούν να κυνηγήσουν έως 12 κυνηγοί χωρισμένοι σε 3 ομάδες (2 έως 4 κυνηγοί ανά ομάδα).

Τη Δευτέρα 5 και την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου μπορούν να κυνηγήσουν έως 4 μεμονωμένοι κυνηγοί κάθε μέρα, στο όνομα των οποίων δεν έχει εκδοθεί ξανά ειδική άδεια κατά την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο.

Η μεταφορά των κυνηγών από τη Μεθώνη στη Ν. Σαπιέντζα γίνεται μόνο με το συμβεβλημένο από το Δασαρχείο σκάφος. Ως ελάχιστο μίσθωμα ορίζεται το ποσό 496 ευρώ συν ΦΠΑ, το οποίο θα μοιράζεται ισόποσα σε κάθε κυνηγό στην περίπτωση που γίνεται δρομολόγιο με λιγότερους από 8 κυνηγούς. Πέραν των 8 κυνηγών το μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των 62 ευρώ συν ΦΠΑ ανά κυνηγό.

Η απόφαση προβλέπει και τον αριθμό των θηραμάτων που επιτρέπεται, αλλά και το κόστος για κάθε ένα από αυτά, με πιο ακριβό τον αίγαγρο, που οι κυνηγοί του νομού θα πληρώνουν 250 ευρώ, οι υπόλοιποι κυνηγοί 320 ευρώ και οι κυνηγοί ξένων χωρών 500 ευρώ.

Όταν συμπληρωθεί ο επιτρεπόμενος αριθμός θηραμάτων, τότε το κυνήγι αυτού του είδους διακόπτεται.

Της Βίκυς Βετουλάκη