Διαγωνισμός για την προβολή πολιτιστικής διαδρομής με τους Πύργους της Μάνης

Διαγωνισμός για την προβολή πολιτιστικής διαδρομής με τους Πύργους της Μάνης

Ανοικτό διαγωνισμό για την υλοποίηση έργου με τίτλο «Δράσεις marketing πολιτιστικής διαδρομής Πύργοι της Μάνης», προϋπολογισμού 400.000 ευρώ, προκήρυξε ο Δήμος Δυτικής Μάνης, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.

Η προθεσμία κατάθεσης προσφορών είναι μέχρι τις 15 Νοεμβρίου και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 21 Νοεμβρίου.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014- 2020» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Ολοκληρωμένων Επενδύσεων (ΟΧΕ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ενδεικτικά οι Πύργοι που θα προβληθούν στην περιοχή παρέμβασης της ΟΧΕ στο Δήμο Δυτικής Μάνης είναι: Πύργος- Κάστρο Καπετανάκηδων – Πετροβούνι, στη Χαραυγή – Σωτηριάνικα, Κάστρο Ζαρνάτας και Πύργος Κουμουνδούρου ή Κάστρο Γαρμπελιάς στο Σταυροπήγιο, Οχυρό συγκρότημα των Τρουπάκηδων – Μούρτζινων και Παραδοσιακός Οικισμός Λαγκάδας (Πύργος/Πολεμοπύργος Καπιτσινού).

Οι Πύργοι της Μάνης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής μέσω ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για την προώθηση και προβολή της «Πολιτιστικής Διαδρομής των Πύργων της Μάνης» που ανήκουν στα διοικητικά όρια του Δήμου Δυτικής Μάνης.

Στόχος του ολιστικού αυτού προγράμματος συγκερασμού όλων των θεματικών τουριστικών προϊόντων, έχοντας ως βάση τους εν λόγω πύργους και καθετί σχετιζόμενο με το περιβάλλον επιρροής τους, είναι η ποσοτική και ποιοτική αύξηση του εισερχόμενου τουρισμού, η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου και η συνολική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και των τουριστικών της επιχειρήσεων.

Η έγκριση του ΟΧΕ για την περιοχή της Μάνης με προϋπολογισμό συνολικής δημόσιας δαπάνης 12.100.000 ευρώ έγινε το Μάρτιο του 2019. Ο πρωταρχικός οραματικός στόχος, όπως αυτός αποτυπώνεται και στο «Αναπτυξιακό Όραμα της Περιοχής ΟΧΕ Μάνης», είναι ο εξής:

-«Βιώσιμη αειφόρος ανάπτυξη της χερσονήσου της Μάνης, ως μίας ενιαίας περιοχής, στη βάση των ιδιαίτερων στοιχείων του ιστορικού – πολιτισμικού χαρακτήρα της και του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, που προσδίδουν στην περιοχή αναγνωρισιμότητα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο».

Η βιώσιμη αειφόρος ανάπτυξη στην περιοχή της Μάνης επιδιώκεται να βασιστεί στα αναμφισβήτητα πλεονεκτήματά της στους τομείς του πολιτισμού και του τουρισμού.

Πολιτιστικό κεφάλαιο

Η επίτευξη του στρατηγικού στόχου επιδιώκεται μέσω του ειδικού στόχου «Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πόλου έλξης επισκεπτών».

Η πολιτιστική διαδρομή είναι ένα εξειδικευμένο και επώνυμο προϊόν πολιτιστικού τουρισμού, το οποίο διαμορφώνεται στη βάση ενός συγκεκριμένου συνεκτικού στοιχείου (π.χ. αρχαιότητες, ιστορικές διαδρομές, μύθοι κ.α.) με στόχο να αποτελέσει κινητήριο μοχλό για τη βιώσιμη – οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική – ανάπτυξη μιας περιοχής, μέσα από την προστασία και ανάδειξη των μνημείων του πολιτισμού και της φύσης που διαθέτει, αλλά και μέσα από τη σύνδεσή τους με την τοπική επιχειρηματικότητα και την παραγωγή του πρωτογενούς τομέα.

Θα καλύπτει μια προσδιορισμένη χωρικά περιοχή με παρόμοια χαρακτηριστικά και θα τη διακρίνει μια αναγνωρίσιμη «ταυτότητα», με ιδιαίτερη επωνυμία (brand).

Η οργάνωση και η προβολή αυτής της πολιτιστικής διαδρομής, με βασικό πυλώνα το αναμφισβήτητο πλεονέκτημα και διακριτικό πολιτιστικό κεφάλαιο της Δυτικής Μάνης, τους Πύργους της, θα συμβάλει στη «κοινωνικοποίηση» των μνημείων και θα οικοδομήσει τη λειτουργική διασύνδεση τόσο των Πύργων μεταξύ τους όσο και με την τοπική επιχειρηματικότητα και την παραγωγή του πρωτογενούς τομέα.

Ως εκ τούτου, η συγκεκριμένη πολιτιστική διαδρομή θα λειτουργήσει σαν καταλύτης για τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη της χερσονήσου της Μάνης και ειδικότερα μέσω της Πράξης του Δήμου Δυτικής Μάνης και παράλληλα θα εμπλουτίσει το τουριστικό προϊόν της Πελοποννήσου συνολικά.

Ειδικότερα στην περιοχή παρέμβασης – Δήμος Δυτικής Μάνης – οι Πύργοι διαμορφώνουν μια ενιαία, ιστορική και αισθητική ενότητα. Έχοντας ως συνεκτικό στοιχείο την παραδοσιακή οχυρωματική αρχιτεκτονική με τους Πύργους, η προτεινόμενη πράξη προωθεί μια ενιαία ταυτότητα της περιοχής παρέμβασης (Δήμο Δυτικής Μάνης) που απαιτεί η ΟΧΕ, ώστε μέσα της να προσδώσει τη δυναμική να εξελιχθεί σε επώνυμο, αναγνωρίσιμο, τουριστικό προορισμό σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Οι ομαδοποιημένες ενέργειες, που θα περιλαμβάνει η δράση «Δράσεις Marketing Πολιτιστικής Διαδρομής Πύργοι της Μάνης», είναι οι εξής οκτώ:

-Κατάρτιση πλάνου καταχωρήσεων και υλοποίησης καμπάνιας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης

-Κατάρτιση πλάνου καταχωρήσεων και υλοποίησης καμπάνιας σε Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας εγχώρια και διεθνή

-Δημιουργία/Παραγωγή ποιοτικού περιεχομένου κειμένων

-Σχεδιασμός και παραγωγή προωθητικού οπτικοακουστικού υλικού

-Υποστήριξη στη δημιουργία αναμνηστικών δώρων

-Διοργάνωση events προώθησης και προβολής της διαδρομής

-Καταγραφή υφιστάμενων οργανωμένων θεματικών εμπειριών

-Δημιουργία απτικών χαρτών.

Β.Β.