Ευθύνες

Ευθύνες

Ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας, όταν είναι να μοιράσει ευθύνες, το κάνει με μεγάλη επιτυχία. Έτσι, στο θέμα της αποχέτευσης από τη Μικρή Μαντίνεια μέχρι τις Κιτριές τα έβαλε με το Δήμο Δυτικής Μάνης, που δεν έκανε τα απαραίτητα έργα, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει το θαλάσσιο περιβάλλον της περιοχής.

Ο αγωγός αποχέτευσης, όμως, έχει πρόβλημα και στην Αγία Σιών και στον Αλμυρό, ενώ ως δήμαρχος Καλαμάτας επί τρεις θητείες το γνωρίζει πολύ καλά.

Τότε, όμως, δεν έκανε κάτι. Στην αρχή βρήκε ως δικαιολογία τις… κακοτεχνίες, τις οποίες δεν επιχείρησε να διορθώσει, ενώ μετά έφταιγαν οι πολίτες της περιοχής που δε συνδέονταν με τον κεντρικό αγωγό.
Ούτε και γι’ αυτό όμως έκανε κάτι…
Α.Π.