Για το αντιπλημμυρικό της Καλαμάτας συζητά το Περιφερειακό Συμβούλιο

Για το αντιπλημμυρικό της Καλαμάτας  συζητά το Περιφερειακό Συμβούλιο

Το αντιπλημμυρικό έργο της Καλαμάτας θα συζητηθεί πρώτο στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, η οποία ορίσθηκε για τις 4.00 το απόγευμα της Δευτέρας, 17 Οκτωβρίου, στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης. Αντίθετα, τελευταίο είναι και πάλι το θέμα για την ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτα.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη πρόσκληση της συνεδρίασης, το Σώμα θα γνωμοδοτήσει επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 122004/13-7-2004 ΑΕΠΟ του έργου «Αυτοκινητόδρομος Τρίπολης – Καλαμάτας: τμήμα Τσακώνα  – Καλαμάτα» (όπως ισχύει), ως προς τα πρόσθετα / συμπληρωματικά υδραυλικά και αντιπλημμυρικά τεχνικά έργα στην περιοχή της Καλαμάτας της Περιφέρειας Πελοποννήσου,  κατόπιν της υποβολής Τεχνικής Έκθεσης από τη γνωμοδοτική – συμβουλευτική Επιτροπή που συστάθηκε με απόφαση του ΠεΣυ.

Στην ίδια συνεδρίαση, ως τελευταία θέματα έχουν τεθεί να συζητηθούν η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την αντιπλημμυρική προστασία του ποταμού Παμίσου από το “φράγμα” Άρι – Μεσσήνη – εκβολές στη θάλασσα και μελέτες περιβαλλοντικής αξιοποίησης εκβολών και παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης, καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης, αλλά και οι πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτας.

Και τα δύο θέματα έρχονται από αναβολή από προηγούμενες συνεδριάσεις.