Η Κτηματική προκήρυξε διαγωνισμό μίσθωσης κτηρίου για την Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας

Η Κτηματική προκήρυξε διαγωνισμό  μίσθωσης κτηρίου για την Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας

Φρούδες ελπίδες, τουλάχιστον για το άμεσο μέλλον, αποδεικνύονται οι εξαγγελίες για κατασκευή νέου Αστυνομικού Μεγάρου κι αυτό πλέον έχει τη σφραγίδα του Δημοσίου, αφού μόλις προχθές προκηρύχθηκε διαγωνισμός για τη μίσθωση νέου κτηρίου που θα στεγάσει τις υπηρεσίες της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας για τα επόμενα 12 χρόνια!

Ο διαγωνισμός, μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, προκηρύχθηκε από την Κτηματική Υπηρεσία Καλαμάτας, με τις διαδικασίες να έχουν ξεκινήσει από τις αρχές Αυγούστου, ενώ προχθές δόθηκε η έγκριση διακήρυξής του από το υπουργείο Οικονομικών.

Ακόμα κι αν θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι «εικονικός», καθώς έχει λήξει εδώ και χρόνια η μίσθωση στο υφιστάμενο κτήριο, ούτε ο πιο αισιόδοξος βλέπει έναρξη κατασκευής νέου κτηρίου πριν από τουλάχιστον μια 5ετία.

Στις 9 Νοεμβρίου
Σύμφωνα με τη διακήρυξη της Κτηματικής Υπηρεσίας Μεσσηνίας στις 9 Νοεμβρίου, στις 9.00 το πρωί, θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας και των υφιστάμενων υπηρεσιών έδρας.

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους μικτής επιφάνειας (εξαιρουμένων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων και κοινοχρήστων διαδρόμων) περίπου 2.193,75 τ.μ., ήτοι γραφειακούς χώρους μικτής επιφάνειας περίπου 1.731,25 τ.μ., αρχειακούς (αποθηκευτικούς) χώρους μικτής επιφάνειας περίπου 462,50 τ.μ. Θα γίνονται δεκτά ακίνητα των οποίων οι επιφάνειες υπολείπονται μέχρι ποσοστού 5% των παραπάνω επιφανειών.

Επίσης, πρέπει να διαθέτει υπαίθριους χώρους τουλάχιστον 45 θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων και 26 θέσεων στάθμευσης μοτοσικλετών και ενός λεωφορείου.

Το ακίνητο πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισμού, αερισμού, μέσων σκίασης, θέρμανσης, ψύξης/κλιματισμού, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.Επίσης, θα πρέπει να είναι αυτοτελές και ανεξάρτητο, σύγχρονο και λειτουργικό, με ανεξάρτητη είσοδο και να βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης ή σε απόσταση τουλάχιστον ενός χιλιομέτρου από τον αστικό ιστό και σε σημείο που να διευκολύνεται η πρόσβαση των πολιτών, η ομαλή κίνηση και η ευχερής στάθμευση των οχημάτων τους.

Το ακίνητο μπορεί να είναι αποπερατωμένο ή ημιτελές ή υπό ανέγερση και να παραδοθεί έτοιμο για χρήση στο Δημόσιο μέσα στην προθεσμία που θα ορισθεί στην απόφαση έγκρισης της δημοπρασίας και θα αναγράφεται στη σύμβαση μίσθωσης.

Για 12 χρόνια
Οι διαγωνιζόμενοι, των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν κατάλληλα με το πρακτικό καταλληλότητας της Επιτροπής Στέγασης, που συντάσσεται έπειτα από διενέργεια αυτοψίας σε αυτά, οφείλουν, αφού αποδεχθούν εγγράφως τους όρους του πρακτικού, στο οποίο υποδεικνύονται οι εργασίες (επισκευές-διαρρυθμίσεις) που τυχόν απαιτούνται, να λάβουν μέρος σε προφορική μειοδοτική δημοπρασία ενώπιον της επιτροπής που συνεδριάζει δημόσια, σε ημερομηνία που θα ορισθεί.

Για να γίνει δεκτή η προφορική μειοδοτική προσφορά, πρέπει να είναι κατώτερη τουλάχιστον κατά ποσοστό 3% της χαμηλότερης έγγραφης προσφοράς, διαφορετικά κρίνεται απαράδεκτη.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για 12 έτη και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από το Δημόσιο.

Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των 10.000 ευρώ, κι αυτό που θα προκύψει από τη δημοπρασία θα παραμείνει σταθερό για μία τριετία.

Της Βίκυς Βετουλάκη