Η Μάνη «έρχεται» πιο κοντά στην Καλαμάτα

Η Μάνη «έρχεται» πιο κοντά  στην Καλαμάτα

Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για παράκαμψη Κάμπου και Σταυροπηγίου στο δρόμο Μάνης

Οι περιβαλλοντικοί όροι για την επικαιροποίηση της μελέτης που αφορά στο έργο «Βελτίωση της 1ης Ε.Ο. Καλαμάτα – Αγ. Νικόλαος Μάνης (Παράκαμψη Κοινότητας Κάμπου και Σταυροπηγίου)» εγκρίθηκαν από τη Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, δίνοντας το «πράσινο φως» για την υλοποίηση ενός πολύ σημαντικού έργου για τη Μεσσηνία.

Η απόφαση αφορά στα έργα βελτίωσης της 1ης επαρχιακής οδού Καλαμάτας – Αγίου Νικολάου Μάνης με την αρχική διάνοιξη οδού παράκαμψης των οικισμών Κάμπου και Σταυροπηγίου.

Σκοπιμότητα
Η σκοπιμότητα του έργου προέκυψε κύρια από την αναγκαιότητα παράκαμψης των οικισμών του Κάμπου και του Σταυροπηγίου, αφού η υφιστάμενη 1η Ε.Ο. διέρχεται το κέντρο των οικισμών και ουσιαστικά μετατρέπεται σε μια λωρίδα κυκλοφορίας, ενώ αποτελεί τμήμα του εσωτερικού αστικού δικτύου των οικισμών, δημιουργώντας έτσι πολλά κυκλοφοριακά προβλήματα, ειδικά κατά τη θερινή περίοδο, τόσο στους μόνιμους κατοίκους όσο και στους διερχόμενους για τις άλλες περιοχές της Μάνης.

Ο συγκεκριμένος οδικός άξονας κατασκευάζεται από την αρχή έως το τέλος εκτός του υπάρχοντος δρόμου, εκτός από τον πρώτο και τον τελευταίο κόμβο σύνδεσης. Επομένως κατά την περίοδο κατασκευής των έργων μπορεί θα συνεχίζεται απρόσκοπτα η λειτουργία της υπάρχουσας οδού, αφού η νέα χάραξη απομακρύνεται, τελείως από την υπάρχουσα.

Χαρακτηριστικά δρόμου
Το υπό μελέτη τμήμα έχει συνολικό μήκος 3 χλμ. περίπου, η δε αρχή του χωροθετείται πριν από την είσοδο στον οικισμό του Κάμπου. Το τέλος της χάραξης καταλήγει σχεδόν με ευθυγραμμία και πάλι στην 1η Ε.Ο. μετά τους οικισμούς Σταυροπηγίου και Μάλτας, στη θέση «Δύο Πέτρες».

Το τμήμα «Παράκαμψη Κάμπου και Σταυροπηγίου της 1ης επαρχιακής οδού» έχει κατεύθυνση από Βορρά προς Νότο. Η οδός ξεκινά από το υψόμετρο 275,37μ. και καταλήγει στο υψόμετρο 386,87μ., με μέσο υψόμετρο στην περιοχή της μελετώμενης οδού να είναι τα 330 μέτρα.

Η παράκαμψη των οικισμών Κάμπου και Σταυροπηγίου ξεκινά από το σημείο που εγκαταλείπεται η υπάρχουσα 1η επαρχιακή οδός προς Κάμπο, όπου θα κατασκευασθεί ισόπεδος κόμβος, τετρασκελής, και καταλήγει στο σημείο που συναντά την υπάρχουσα 1η επαρχιακή οδό, νότια του Σταυροπηγίου, όπου θα κατασκευασθεί ισόπεδος κόμβος, τρισκελής. Το συνολικό μήκος της οδού είναι 2.933,65 μέτρα.

Στο μέσον του νέου οδικού άξονα υπάρχει διασταύρωση με την υπάρχουσα 1η επαρχιακή οδό, στο τμήμα Κάμπος – Σταυροπήγιο και κατευθείαν μετά ο δρόμος εισέρχεται στον οριοθετημένο αρχαιολογικό χώρο του «Κάστρου Ζαρνάτας και του Μυκηναϊκού Θολωτού Τάφου στον Κάμπο Αβίας Μεσσηνίας».

Για την όδευση από τον αρχαιολογικό χώρο προτάθηκε η κατασκευή τεχνικού Cut & Cover, με κάτω διάβαση από τον υπάρχοντα δρόμο και συνέχεια με σήραγγα από τον αρχαιολογικό χώρο. Το Cut & Cover θα έχει μήκος 108,18 μέτρα.Με απόφασή του το υπουργείο Πολιτισμού έχει εγκρίνει την τροποποιημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Βελτίωση της 1ης Ε.Ο. Καλαμάτα – Άγιος Νικόλαος Μάνης (Παράκαμψη Κάμπου – Σταυροπηγίου).

Η έγκριση έχει χορηγηθεί από τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και περιλαμβάνει συγκεκριμένους όρους που πρέπει να τηρηθούν.

Της Βίκυς Βετουλάκη