Η συμβολή του οδοντιάτρου Χαράλαμπου Σταυρίδη στους πρόσφυγες του 1922 στην Καλαμάτα

Η συμβολή του οδοντιάτρου Χαράλαμπου Σταυρίδη στους πρόσφυγες του 1922 στην Καλαμάτα

Συμβάλλοντας ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας στην απόδοση τιμής και μνήμης στα 100 χρόνια που συμπληρώνονται από τη Μικρασιατική Καταστροφή, αναδεικνύει το έργο και τη συμβολή του οδοντιάτρου Χαράλαμπου Σταυρίδη του Γεωργίου στους πρόσφυγες που κατέφθασαν στην Καλαμάτα το 1922.

Ο Χαράλαμπος Σταυρίδης ήταν το πρώτο μέλος που εγγράφηκε στο βιβλίο μητρώου του Οδοντιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας. Γεννημένος το 1890 στην Αδριανούπολη της Ανατολικής Θράκης, φοίτησε στη Μεγάλη του Γένους Σχολή της Κωνσταντινούπολης και το 1922 έφτασε με το κύμα των προσφύγων στην Ελλάδα. Του δόθηκε η άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος, έπειτα από παρακολούθηση του Ιατροσυνεδρίου του 1923. Ο Σταυρίδης αποτελούσε εμβληματική μορφή των προσφύγων της Καλαμάτας και το 1926 ο νεοϊδρυθείς «Σύλλογος εν Καλάμαις Αλύτρωτων Προσφύγων» τον εξέλεξε παμψηφεί για πρόεδρο, αφού είχε αρχίσει σταυροφορία για να τους εξασφαλίσει υγιεινότερες συνθήκες διαβίωσης.