Καθαρά νερά κολύμβησης στην Καλαμάτα και τον Οκτώβριο

Καθαρά νερά κολύμβησης  στην Καλαμάτα και τον Οκτώβριο

Κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου η ΔΕΥΑ Καλαμάτας πραγματοποιεί ελέγχους στη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητάς της (από την πίστα καρτ στη Δυτική Παραλία μέχρι τη Μικρή Μαντίνεια).

Κατά τη μέτρηση του Οκτωβρίου (ημερομηνία δειγματοληψίας 17/10) διαπιστώθηκε από τα ευρήματα των αναλύσεων δειγμάτων, που ελήφθησαν από 15 σημεία, ότι τα νερά κολύμβησης στην περιοχή του Δήμου Καλαμάτας είναι εξαιρετικής ποιότητας. Οι δε τιμές βρίσκονται πολύ κάτω από τα όρια, όπως φαίνεται και από το σχετικό πίνακα που δόθηκε στη δημοσιότητα.