Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη σήραγγα Αρτεμισίου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  στη σήραγγα Αρτεμισίου

Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο και συγκεκριμένα στη σήραγγα Αρτεμισίου, καθώς ο ΜΟΡΕΑΣ έχει προγραμματίσει εργασίες ετήσιας τακτικής συντήρησης στον κλάδο κατεύθυνσης κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τη χ/θ 138,100 έως και τη χ/θ 139,500 σήραγγα Αρτεμισίου, από τη Δευτέρα (17/10) και ώρα 9.00 έως την Παρασκευή (21/10) και ώρα 16.00 και προβλέπεται παράκαμψη της κυκλοφορίας προς Αθήνα και μετάθεσή της, σε μία λωρίδα στον κλάδο της σήραγγας της κατεύθυνσης προς Καλαμάτα (Αρτεμίσιο – Κ).

Από τον κλάδο αυτό θα εξυπηρετηθούν αμφότερες οι κατευθύνσεις σε μία λωρίδα κυκλοφορίας έκαστη (contraflow).

Σε όλο το διάστημα ισχύος των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων απαγορεύεται η διέλευση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων από τη σήραγγα Αρτεμισίου, από τις 9:00 το πρωί έως τις 8.00 το βράδυ.

Η τεχνική εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. υποχρεούται σε όλη τη διάρκεια των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες, καθώς και να λαμβάνει όλα τα μέτρα που απαιτούνται για να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της, η ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων.