Π. Μαντάς: “Έκπτωση φόρου κατά 50% στα αγροτικά εισοδήματα”

Π. Μαντάς: “Έκπτωση φόρου κατά 50% στα αγροτικά εισοδήματα”

Με το διπλό στόχο, αφενός, της προστασίας του αγροτικού εισοδήματος και, αφετέρου, της ενίσχυσης της δυναμικής της αγροτικής οικονομίας, όπως αναφέρεται από το βουλευτή Μεσσηνίας, Περικλη Μαντά, «η κυβέρνηση υλοποιεί ένα ευρύ πλέγμα δράσεων για την ενδυνάμωση και τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενή τομέα.

Στο επίκεντρο της πολιτικής αυτής βρίσκεται η παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη συνεργασιών και τη δημιουργία νέων και ισχυρών επιχειρηματικών σχημάτων γύρω από την αγροτική παραγωγή.

Με το ν.4935/2022 (ΦΕΚ 103/Α’/26-05-2022) η κυβέρνηση θέσπισε για πρώτη φορά μεγάλα και σημαντικά φορολογικά κίνητρα για τους Έλληνες αγρότες που μετέχουν σε συνεταιρισμούς ή ομάδες παραγωγών ή ασχολούνται με τη συμβολαιακή γεωργία, δίνοντας τη δυνατότητα απαλλαγής από την καταβολή του φόρου εισοδήματος κατά 50% επί των φορολογητέων κερδών από την άσκηση της αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη φορολογική ελάφρυνση, η οποία είναι διαθέσιμη σε κάθε αγρότη, αρκεί να διοχετεύεται τουλάχιστον το 75% της παραγωγής του στο συνεταιριστικό σχήμα στο οποίο είναι μέλος ή μέσω της σύμβασης συμβολαιακής γεωργίας που έχει υπογράψει.

Ειδικά για όσους παραγωγούς διαθέτουν τα προϊόντα τους μέσω συμβολαιακής γεωργίας, η κυβέρνηση επίσης θεσμοθέτησε τη δυνατότητα εφόσον διοχετεύεται με αυτόν τον τρόπο τουλάχιστον το 40% της συνολικής αγροτικής παραγωγής, να λαμβάνεται απαλλαγή κατά 30% επί του φόρου εισοδήματος από την άσκηση αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Όλες οι λεπτομέρειες για κάθε επιμέρους περίπτωση καθορίζονται στην ΚΥΑ 127754 ΕΞ 2022 (ΦΕΚ 4760/Β’/9-9-2022), όπου περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις, οι δικαιούχοι, τα παρεμφερή προϊόντα, καθώς και η διαδικασία υποβολής συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας».

Για το όλο θέμα ο κ. Μαντάς τονίζει: «Είναι σημαντικό οι Έλληνες αγρότες να φροντίσουν να κάνουν χρήση αυτών των μεγάλων πλεονεκτημάτων που τους προσφέρει η κυβέρνηση, ακόμα και για τα φετινά τους εισοδήματα. Από τη δική μας πλευρά, με αναπτυξιακά κίνητρα όπως αυτό, με ελαφρύνσεις όπως οι μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών, προκαταβολής φόρου και φορολογικών συντελεστών, καθώς και με ειδικές ρυθμίσεις και ενισχύσεις, όπως είναι η ένταξη λιπασμάτων και ζωοτροφών στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6%, ο μηδενικός συντελεστής ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο, η κάλυψη κατά 90% των αυξήσεων στα τιμολόγια αγροτικού ρεύματος και πολλά άλλα μέτρα, βρισκόμαστε σταθερά στο πλευρό των Ελλήνων αγροτών, στηρίζοντας με συστηματικότητα την ελληνική γεωργία και δίνοντας με θεσμικές παρεμβάσεις στη χώρα μια νέα αναπτυξιακή προοπτική».