Ραφτόπουλο: Επιτέλους σωληνωτό γεφυρίδιο στο ρέμα «Δάφνες»

Ραφτόπουλο: Επιτέλους σωληνωτό  γεφυρίδιο στο ρέμα «Δάφνες»

Ευτυχείς και ανακουφισμένοι κάτοικοι και πρόεδρος Κοινότητας

Οι παρεμβάσεις και εκκλήσεις του προέδρου της Κοινότητας Ραφτόπουλου, Γιώργου Μανωλόπουλου, κατοίκων του χωριού και άλλων Κοινοτήτων στην περιοχή της Δ.Ε. Τριπύλης, καθώς και του Συλλόγου των Απανταχού Ραφτοπουλαίων, έπιασαν τόπο και, επιτέλους, από την Περιφέρεια Πελοποννήσου κατασκευάστηκε δίδυμο σωληνωτό γεφυρίδιο στο ρέμα «Δάφνες», στην είσοδο του χωριού, επί της 8ης επαρχιακής οδού Ραφτόπουλου – Κυπαρισσίας.

Στο σημείο, που είναι στροφή, είχε κατασκευαστεί από παλιότερα «ιρλανδική τάφρος» (με τα νερά του ρέματος να περνούν πάνω στο δρόμο) και όχι κάποια γέφυρα, ώστε τα νερά του ρέματος να παροχετεύονται κάτω από το δρόμο. Κάθε φορά που έβρεχε το ρέμα «έφερνε» μεγάλο όγκο υδάτων και στο δρόμο «περνούσε» χείμαρρος, ενώ πλημμύριζε ο τόπος, με συνέπεια να προκαλούνται σοβαρά προβλήματα και η διέλευση αυτοκινήτων, αγροτικών μηχανημάτων και λεωφορείων να είναι από δύσκολη και άκρως επικίνδυνη έως αδύνατη.

Μάλιστα, πολλές φορές είχε σημειωθεί διακοπή της συγκοινωνίας, με συνέπεια την απομόνωση του Ραφτόπουλου και άλλων Κοινοτήτων.

Κοινωνοί του σοβαρού προβλήματος και κινδύνου είχαν γίνει, από χρόνια, οι βουλευτές Μεσσηνίας, ο Δήμος Τριφυλίας και η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Οι δε αντιπεριφερειάρχες Στάθης Αναστασόπουλος και Βασίλειος Καπέλιος κατανόησαν τον κίνδυνο διέλευσης από το σημείο (κάθε φορά που βρέχει) καθώς επίσης τα προβλήματα και τις συνέπειες που προκαλούνται και προώθησαν διαδικασίες που απαιτούνταν προκειμένου να γίνει παρέμβαση με εκτέλεση τεχνικών εργασιών.

Σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που διεξήχθη με τηλεδιάσκεψη στις 13 Μαΐου 2022, ελήφθη ομόφωνη απόφαση για «Έγκριση 2ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Κ.Α.Π. Π.Ε. Μεσσηνίας έτους 2022. (α.π: 145470)», με ΑΔΑ: 6ΘΛΓ7Λ1-ΚΥΧ, στην οποία περιελήφθη η «Ένταξη νέου έργου με τίτλο “Αντικατάσταση ιρλανδικής τάφρου στην 8η επαρχιακή οδό Ραφτόπουλο – Κυπαρισσία, με σωληνωτό γεφυρίδιο” με προϋπολογισμό και πίστωση 74.000,00 ευρώ».

Στις 12 Αυγούστου  ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου αποφάσισε την απευθείας ανάθεση του έργου στον οικονομικό φορέα «ΝΤΟΝΑΣ ΙΚΕ» με συνολικό ποσό σύμβασης 72.520,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Στις 12 Σεπτεμβρίου υπεγράφη σύμβαση 72.520 ευρώ (με ΦΠΑ 24%) για την εκτέλεση του ως άνω έργου της ανάθεσης, μεταξύ του περιφερειάρχη Πελοποννήσου και εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας, με ολική προθεσμία εκτελέσεως των εργασιών σε δύο (2) ημερολογιακούς μήνες από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η εκτέλεση του έργου, ύστερα από την υπογραφή της σύμβασης, ξεκίνησε χωρίς καθυστερήσεις και οι εργασίες σχεδόν στο σύνολό τους έχουν ολοκληρωθεί.

Οι κάτοικοι της Δ.Ε. Τριπύλης Δήμου Τριφυλίας και ιδίως οι κάτοικοι στο Ραφτόπουλο και ο πρόεδρος της Κοινότητας, Γιώργος Μανωλόπουλος, αισθάνονται ανακουφισμένοι για την εκτέλεση των εργασιών στο ρέμα «Δάφνες», καθώς ήταν ένα έργο που ζητούσαν και ανέμεναν χρόνια.

Πλέον όλοι ευελπιστούν ότι επιλύθηκε το σοβαρό πρόβλημα και δε θα υπάρξει ξανά κίνδυνος και απομόνωση.

Μάλιστα, ο πρόεδρος της Κοινότητας Ραφτόπουλου, Γιώργος Μανωλόπουλος, εκφράζει τις ευχαριστίες του στους αντιπεριφερειάρχες, Στάθη Αναστασόπουλο και Βασίλειο Καπέλιο, που κατανόησαν το πρόβλημα και προώθησαν διαδικασίες κατασκευής του έργου, στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Μεσσηνίας, Παναγιώτη Γιαννακέα, καθώς και στην ανάδοχο εταιρεία για την έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών.

Του Ηλία Γιαννόπουλου